2019ArticoleNR. 2 / 2019 (MAI-AUGUST)

 STATUL DEMOCRATIC NEUTRU ŞI CULTELE RELIGIOASE AUTONOME COOPEREAZĂ PENTRU BINELE SOCIETĂŢII ÎN GENERAL/THE NEUTRAL DEMOCRATIC STATE AND AUTONOMOUS RELIGIOUS DENOMINATIONS COOPERATE FOR THE WELLBEING OF SOCIETY IN GENERAL

 – † DANIEL, PATRIARCH OF ROMANIA

By 7 iunie 2019mai 19th, 2022No Comments

Descarcă PDF


Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel rostit la Conferința internațională „Dimensiunea pozitivă a libertății religioase: cum pot guvernele să sprijine organizaţiile religioase”, Palatul Patriarhiei, 6 iunie 2019/Speech of His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, at the International Conference „The Positive Dimension of Religious Freedom: How can governments support religious organizations”, Palace of the Patriarchate, Thursday, 6 June 2019


Abstract: Tema libertății religioase şi a cooperării între state şi comunitățile religioase este una de mare actualitate în această perioadă care, deși este numită post-modernă, nu poate ignora una dintre trăsăturile esențiale ale persoanei umane, și anume dimensiunea religioasă sau spirituală. Biserica privește în primul rând spre Dumnezeu şi spre proprii credincioși, este atentă la împlinirea misiunii ei spirituale de-a aduna persoanele şi popoarele în iubirea Preasfintei Treimi, dar ea este preocupată și de ajutorarea celor aflați în sărăcie, boală, singurătate sau deznădejde.


Keywords: speech,  His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, International Conference, religious freedom, governments, religious organizations, Palace of the Patriarchate


Summary: On this great feast day for Orthodox Christians, the Ascension of the Lord, we address the greeting to all of you: Welcome! to the Palace of the Patriarchate, the venue of an important event on the agenda of the Romanian Presidency of the Council of the European Union. The International Conference on The Positive Dimension of Religious Freedom: How can governments support religious organizations, which is now starting, is organised by the State Secretariat for Religious Denominations, in cooperation with the Romanian Patriarchate. The theme of religious freedom and of cooperation between states and religious communities is one of great relevance in this period which, although it is called post-modern, cannot ignore one of the essential features of the human person, namely the religious or spiritual dimension. The Church first looks to God and to its own believers, is careful to fulfil its spiritual mission of gathering persons and peoples into the love of the Most Holy Trinity, but it is also concerned with helping those in poverty, sickness, loneliness or despair. The Church fulfils its spiritual and social purpose irrespective of state political ideology, which has often been anti-religious or anti-Christian in recent centuries. Distinct and autonomous, yet, Church and State are serving the same citizens, each in its own way, proving over time that they can cooperate for the common good of society. After the fall of the communist regime in 1989, Romania for the last three decades has attained important social achievements as a result of the cooperation between the State and recognised religious denominations, as well as due to the practical cooperation between different religious communities… (see al the article in the pdf doc).


Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
este membru de onoare al Academiei Române și autor a zeci de lucrări și peste 1.ooo de studii și articole în periodicele din țară și străinătate.
E-mail: cabinet.patriarhal@patriarhia.ro