*******

STATUTUL

 REVISTEI „BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ” 

înființată prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pe temeiul articolului 16 din Regulamentul Sfântului Sinod, în ședința sa de lucru din data de 6 noiembrie 1873, și aprobată, la 27 mai 1874, de conducerea de stat, reprezentată de Principele Carol I al României:

 

Art. 1. Conform art. 16 din Regulamentul Sfântului Sinod, pentru disciplina bisericească, se va edita în capitala României un jurnal bisericesc.
Art. 2. Jurnalul va purta titlul de „Biserica Ortodoxă Română”.
Art. 3. […].
Art. 4. Numărul exemplarelor va corespunde cu numărul persoanelor clerului în servicii la bisericile din toată Ţara şi la alte instituţii bisericeşti. Numărul exemplarelor poate să fie şi mai mare, dacă s-ar ivi cereri din partea şi a abonaților particulari.
Art. 5. Toţi preoţii şi diaconii parohiali, superiorii mânăstirilor, îngrijitorii de pe la biserici, directorii şi profesorii de pe la seminarii şi orice clerici în serviciile publice sunt obligaţi a citi acest jurnal pentru a se instrui în ceea ce priveşte datoriile lor bisericeşti.
Art. 6. În Jurnal se vor trata următoarele materii:
 • Despre necesităţile intelectuale, morale, materiale ale clerului şi ale bisericilor din România.
 • Tratate ale Istoriei Bisericilor Românilor.
 • Biografii ale păstorilor Bisericii Române şi ale altor persoane însemnate ce au conlucrat pentru prosperitatea ei.
 • Datoriile morale şi religioase ale preotului către societate.
 • Despre învăţământul religios în România.
 • Întâmplări din Istoria generală a Bisericii creştine şi în special ale celei ortodoxe, mai ales la cele relative la trebuinţele contemporane ale Bisericii noastre.
 • Modele de conduită morală şi viaţă evanghelică din toate stările societăţii.
 • Modele de activitate şi zel pastoral, luate din istoria bisericească generală şi din viaţa poporului României în special.
 • Explicaţii la citirile bisericeşti anuale din Apostol şi Evanghelie.
 • Predici la toate duminicile şi sărbătorile anuale, spre a se citi poporului în biserică la oficiul divin.
 • Apărarea Bisericii şi a instituţiilor ei contra atacurilor ce i s-ar adresa de oriunde, fie ele provenite din intenţii maliţioase, fie din ignoranţă, opunând rătăcirii adevărul.
 • Predicile şi alte lucrări privitoare la administraţia parohială şi în general la prosperitatea Bisericii noastre provenite de la Ierarhii Ţării, pentru eparhiile respective, precum şi orice lucrări teologice şi bisericeşti s-ar recomanda de către dânşii.
 • Predici, dizertaţii şi alte compuneri în ramul teologiei provenite de la profesori sau elevii seminarelor şi recomandate de Ierarhii eparhiali.
 • Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
 • Noţiuni istorice despre starea religiei şi a Bisericii la celelalte naţiuni ortodoxe, precum şi la cele eterodoxe.
 • De asemenea, analiza a diferite cărţi religioase ce se publică în străinătate şi au o însemnătate oarecare.
 • Explicarea rânduielilor şi a citirilor bisericeşti din punct de vedere dogmatic, moral şi istoric.
 • Anunţurile, analiza şi critica asupra cărţilor religioase ce apar în ţară.
 • Traducerile alese din operele Sfinţilor Părinţi, mai ales din acelea ce s-ar acomoda la trebuinţele stării actuale ale Bisericii şi ale poporului român.
 • Lămuriri asupra canoanelor Bisericii care prin neştiinţă s-ar explica într-un sens eronat şi n-au înţeles.
 • În genere, orice priveşte la învăţătura dogmatică, morală, disciplinară şi la cultul ortodox, precum şi la progresul Bisericii Române, spre destinaţia sa spirituală.
Art. 7. Pentru redactarea şi administraţia jurnalului bisericesc se va institui un comitet compus din trei membri-redactori responsabili. Membrii acestui comitet se vor numi de Sfântul Sinod.
Art. 8. Pot fi primiţi ca şi colaboratori orice persoane erudite ale căror scrieri comitetul-redactor le va găsi meritorii de a fi publicate prin Jurnalul bisericesc.
Art. 9. Jurnalul va fi scris într-o limbă corectă, pe cât se va putea populară şi accesibilă înţelegerii comune. Neologismele se vor întrebuinţa numai unde va cere estetica şi exactitatea exprimării ideii. Termenii noi vor fi explicaţi în notiţe.
Art. 10. Stilul jurnalului trebuie să fie demn. La atacuri personale din partea altora, Jurnalul să răspundă trecându-se peste ele şi combătând numai ideea eronată ce ar fi emisă contra redactorilor, contra jurnalului, ori asupra oricui.
Art. 11. Nimic din ceea ce nu ar fi din spiritul învăţăturii Bisericii Ortodoxe nu poate fi admis în Jurnal decât pentru combatere şi respingere.
De asemenea, orice chestiune ce nu se raportează la materialele specificate mai sus nu se admite în coloanele jurnalului.
Art. 12. Abonamentele se vor face prin administraţiile eparhiale şi anume prin protoierei, care vor trimite la redacţie liste cu numărul preoţilor şi diaconilor aflători prin districte, iară redacţia va trimite protoiereilor numărul cerut de exemplare.
Aceştia le vor distribui după destinaţie.
Art. 13. Preţul abonamentului să fie redus la minimum posibil cuprinzându-se în el costul tiparului, remuneraţia redactorilor şi alte cheltuieli necesare.
Art. 14. […].
Art. 15. […].
Art. 16 […].
Art. 17. Unul din membri va fi numit preşedinte de către Sfântul Sinod.
Art. 18. Comitetul redactor îşi va procura tot felul de jurnale bisericeşti străine, ce le-ar crede necesare pe cheltuiala casei jurnalului.
Acelea vor fi proprietatea redacţiei şi vor forma biblioteca sa.
Acest Regulament s-a votat în unanimitate de către Sfântul Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Române, în şedinţa sa din 6 Noiembrie anul 1873 și a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 124 din data de 20 iunie 1874.

*******