*******

ANIVERSARE 150 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA

 REVISTEI „BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ”

Revista „Biserica Ortodoxă Română”, Buletinul Oficial al Patriarhiei Române, a împlinit la data de 6 noiembrie 2023, 150 de ani de la înființare. În Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei a avut loc, în data de 9 noiembrie 2023, un eveniment aniversar dedicat împlinirii a unui secol și jumătate de la înființarea revistei „Biserica Ortodoxă Română”, Buletinul Oficial al Patriarhiei Române, fondată în anul 1873. La eveniment a participat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu membrii Perma­nenței Consiliului Național Bisericesc și membri ai colegiului editorial și ai redacției revistei. Cei prezenți au putut admira și expo­ziția documentară și de carte dedicată jubileului celor 150 de ani de apariție.

Momentul aniversar a fost precedat de Sfânta Liturghie săvârșită în Catedrala Patriarhală de Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieș­tea­nul, Episcop-vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi din care au făcut parte părintele Mihai Hau, consilier patriarhal și directorul Editurilor Patriarhiei Române; arhim. Clement Haralam, Mare Eclesiarh al Catedralei Patriarhale; pr. prof. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal la Cancelaria Sfântului Sinod; pr. Ionuț Badea, consilier patriarhal și directorul Tipografiei Cărților Bisericești; diac. Marinel Laurențiu Marcu, redac­tor-șef al revistei „Biserica Ortodoxă Română”. La final, a fost săvârșită și slujba Parastasului pentru ostenitorii revistei bisericești trecuți la Domnul.

În continuare, la Palatul Patriarhiei, Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, moderatorul evenimentului, a rostit un cuvânt introductiv în care a expus contextul înființării revistei „Biserica Ortodoxă Română”, fondată prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pe temeiul articolului 16 din Regulamentul Sfântului Sinod, în ședința sa de lucru din data de 6 noiembrie 1873:

„Este o sărbătoare importantă pentru că puține reviste se pot mândri cu o existență atât de îndelungată și neîntreruptă, cu două excepții nesemnificative provocate de Războiul de Independență și de Primul Război Mondial și conse­cințele acestora. Nevoia acestei reviste s-a simțit îndată după Unirea Principatelor Române și după elaborarea legii sinodale și unificarea bisericească a celor două mitropolii, a Țării Românești și a Moldovei. Atunci, Mitropolitul Nifon Rusăilă, sfătuit de colaboratorii săi, a întemeiat această revistă prin hotărârea sinodală luată în ședința din 6 noiembrie 1873. Această revistă a fost o necesitate a Bisericii noastre, care a fost subliniată și de mulți dintre ierarhii ei, personalitățile teologiei vremii și chiar de către oameni importanți din societatea românească. Este o revistă gândită și ca mijloc de educare a preoților, dată fiind lipsa școlilor organizate la data apa­ri­ției publicației. De aceea, nu este un simplu buletin oficial în care sunt inserate hotărârile sinodale, ci sunt volume care conțin o varietate mare de studii elaborate de ierarhi lumi­nați, mari profesori de teologie, savanți din domeniul filologiei, lingvis­ticii, istoriei, istoriei artelor și culturii. De aceea, această colecție este o bogăție extraordinară”.

Apoi, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit cuvântul intitulat „Revista «Biserica Ortodoxă Română» (1873-2023), Buletinul Oficial al Patriarhiei Române – 150 de ani în slujba Bisericii şi a neamului românesc”.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul a prezentat primele trei numere din colecția de volume anuale, instituită în anul 2021, cu studii și articole selectate din arhiva revistei, care abordează teme specifice anilor omagiali și comemorativi. De asemenea, pr. prof. dr. Geor­ge Grigoriță, consilier patriarhal, a rostit prelegerea intitulată „Revista «Biserica Ortodoxă Română» – păstrătoare a documentelor oficiale ale Ortodoxiei românești”, în care a expus momente din istoria de un secol și jumătate a revistei, precum și reorganizarea acesteia din punct de vedere editorial și al viziunii grafice.

Totodată, diac. Marinel Laurențiu Marcu, redactor-șef al revistei „Biserica Ortodoxă Română”, a prezentat conținutul expoziției documentare și de carte, explicând că aceasta constituie:

„o sinteză retrospectivă a celor 150 de ani de istorie și cultură teologică pe care revista oficială a Patriarhiei Române i-a reprezentat în slujba Bisericii și a nea­mului românesc. În cadrul expoziției puteți vedea atât documente vechi privind revista Biserica Ortodoxă Română cât și exemplare originale ale revistei și fotocopii ale filelor selectate din arhiva publicației, care redau succint cele mai importante evenimente ale Bisericii Ortodoxe Române, care au avut loc în această perioadă de 150 de ani de la înființarea revistei”.

La final, ostenitorii și colaboratorii publicației au primit ordine și diplome din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel: Prea­sfințitului Părinte Varlaam Ploieș­teanul, Episcop-vicar patriarhal, i-a fost oferit Ordinul „Sfântul Ioan Gură de Aur” pentru ierarhi; părintelui arhimandrit Andrei Anghel, vicar patriarhal, Ordinul „Sfântul Antim Ivireanul” pentru clerici; părintelui Ionuț Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal, şi pr. Mihai Hau, consilier patriarhal, Ordinul „Sfântul Antim Ivireanul” pentru clerici; pr. prof. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal, pr. Ionuț Badea, consilier patriarhal, pr. Sorin Vasile Tancău, secretar general al Editurilor Patriarhiei Române, şi diaconului Marinel Laurențiu Marcu, redactor-șef al revistei „Biserica Ortodoxă Română”, Ordinul „Sfântul Ioan Gură de Aur” pentru clerici; lui Bogdan Gabriel Rădășanu, secretar de redacție al revistei „Biserica Ortodoxă Română”, Ordinul „Sfântul Ioan Gură de Aur” pentru mireni. Ceilalți ostenitori ai echipei editoriale şi tipografice au primit Diploma 2023 – Anul omagial al pastorației persoanelor vârstnice, cu medalie.

De asemenea, pentru a onora, în mod simbolic, doi colaboratori vârst­nici ai revistei, care au publicat în ultimii ani în Buletinul Oficial al Patriarhiei Române studii de înaltă ținută academică, a fost oferită Diploma cu medalie 2023 – Anul omagial al pastorației persoanelor vârst­nice prof. dr. Ilie Bădescu, membru corespondent al Academiei Române, şi prof. dr. Vasile Vasile, muzicolog şi bizantinolog.