2019NR. 3 / 2019 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE)RestituiriStudii

 PREOȚI FOLCLORIȘTI ȘI CONTRIBUȚIA LOR LA DEZVOLTAREA FOLCLORISTICII ROMÂNEȘTI/FOLKLORIST PRIESTS AND THEIR CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF ROMANIAN FOLKLORE STUDIES

DIAC. MARIN VELEA

By 3 decembrie 2019decembrie 9th, 2021No Comments

Abstract: Trăind în mijlocul oamenilor de la țară și cunoscând obiceiurile, tradițiile și producțiile folclorice de toate genurile, preoții și învățătorii au fost singurii intelectuali ai satelor care au adus o contribuție considerabilă culegerii, corectării, valorificării și publicării producțiilor populare românești. Deși majoritatea culegerilor lor s-au realizat cam la voia întâmplării, procedând fiecare cu mijloace și metode proprii, meritele acestor pionieri ai cercetării creației folclorice românești sunt absolut incontestabile. Articolul înfățișează chipuri ale preoților și învățătorilor cu bogată activitate folclorică în istoria culegerii și valorificării folclorului literar românesc. Între acestea se numără: Teodor Bălășel, Gheorghe N. Dumitrescu-Bistrița și Simion Florea Marian, neobosiți cercetători, pilde pentru toți cei care au dragoste față de creația populară.


Keywords: traditions, Romanian folklore, folk literature, folklore collectors, priests, teachers, Simion Florea Marian


Summary: By living among the peasants and knowing their customs, traditions and folklore productions, priests and teachers were the only intellectuals of rural life able to contribute significantly to collecting, publishing and publicizing Romanian folk productions. Although most of their work was rather unsystematic, as each one employed his own means and methods, the merits of these pioneers in the field of Romanian folklore studies are absolutely incontestable. The article presents the figures of priests with notable activity in collecting the Romanian folk literature. Among them are the following: Teodor Bălășel, one of the most important personalities of Romanian Folklore Studies of late 19th century and the early decades of the 20th century, who alongside other priests and teachers, established an association of folklore collectors; priest Gheorghe N. Dumitrescu-Bistrița, a tireless researcher and a model to be followed by all those who love folklore creations, and one of the elite scholars investigating the world of the Romanian village, with significant artistic, cultural and social achievements in the interwar period. The example set by the worthy folklorist priest Gheorghe N. Dumitrescu-Bistrița, who collected valuable literary and musical folklore productions and preserved them in excellent conditions, edited and published them, should be followed not only by the priests serving our ancestral Church, but by all those who love and appreciate the Romanian folk literature and music, which belongs among the great universal cultural and artistic values due to their melodic beauty and depth of ideatic content; Simion Florea Marian, the folklorist priest who diligently studied and researched, and constantly participated in the social and cultural life of the town of Suceava, and who during his short lifetime undertook huge efforts to collect and process folklore material.


Studiu publicat original în: Biserica Ortodoxă Română, CII (1984), 11-12, pp. 791-806.


Diac. Marin Velea (1937-2020) – compozitor, muzicolog, dirijor, preot conferențiar universitar doctor la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Pitești.