*******

PROCESUL PEER-REVIEW

 

Procesul de recenzare „peer review” al Revistei Biserica Ortodoxă Română, Buletinul oficial al Patriarhiei Române, are în vedere atât normele naționale cât și cele internaționale de evaluare științifică a articolelor și studiilor primite spre publicare, cu scopul de a asigura publicații de cea mai înaltă calitate în revista reprezentativă a Bisericii noastre.

Procesul de recenzare presupune următoarele etape:

I. Manuscrisele primite la redacție sunt inițial examinate de către echipa redacțională, avându-se în vedere, înainte de toate, îndeplinirea condițiilor, normelor şi standardelor științifice de care autorii trebuie să țină seama la pregătirea textelor trimise spre publicare, principalul obiectiv fiind selecția și includerea materialelor în domeniul și tematica numerelor ce urmează a fi publicate. În cazul în care nu sunt respectate condițiile minime de publicare impuse, autorii sunt înștiințați cu privire la motivul de respingere a textelor lor, iar, acolo unde este cazul, li se recomandă operarea modificărilor necesare în vederea reevaluării ulterioare. Tot în această etapă, textele sunt verificate pentru plagiat de către membrii echipei redacționale. Consiliul de redacție al revistei va respinge imediat lucrările care conduc la plagiat. Revista Biserica Ortodoxă Română aderă la politicile internaționale împotriva plagiatului.

II. Textele selectate după etapa preliminară sunt pregătite (anonimizate) de colectivul redacțional pentru a fi trimise către recenzorii externi independenți, aleși dintre membrii Comisiei „peer review” a revistei, aceștia fiind specialiști în diferite domenii ale științelor umaniste (Teologie, Sociologie, Istorie, Filosofie etc.), în majoritatea lor, din afara centrului academic (orașului) unde apare revista, inclusiv din străinătate (lista oficială a recenzorilor este publicată pe website-ul revistei: www.revistabor.ro). În această fază de anonimizare a textelor (modalitatea de recenzare fiind double blind peer-review”), membrii redacției se vor asigura ca recenzorii să nu cunoască cine sunt autorii respectivelor texte și, de asemenea, nici autorii să nu știe cine le va recenza articolele sau studiile.

III. Recenzorii evaluează manuscrisele recepționate, pe baza unor criterii de analiză exigente și bine determinate, în care se urmărește respectarea tuturor condițiilor (de fond și formă) prestabilite în vederea publicării. Între criteriile de analiză și evaluare se regăsesc următoarele:

  • textul trebuie să se încadreze tematicii generale a profilului revistei, să fie original, clar și concis;
  • tema abordată trebuie să fie una relevantă și de actualitate;
  • sursele bibliografice trebuie să fie relevante pentru tematica propusă;
  • conținutul materialului trebuie să fie unul de calitate, competitiv și performant, care suscită interes științific în domeniul ales;
  • textul trebuie să aibă o construcție clară și riguroasă, care să dovedească gândirea științifică a autorului prin relevarea ideilor formulate, metodelor de cercetare științifică utilizate și coerenței rezultatelor obținute;
  • redactarea textului trebuie să fie într-un limbaj științific adecvat domeniului de cercetare abordat și să respecte toate dispoziţiile şi normele de publicare ale revistei (claritate, coerență, precizie, limbaj de specialitate în domeniul Teologiei etc.)

Această etapă se va finaliza prin întocmirea unor rapoarte de evaluare a manuscrisului supus analizei de către recenzori, care vor fi trimise redacției revistei, într-o perioadă de timp prestabilită de comun acord cu aceștia (aprox. 4 săptămâni), cu indicația explicită ca respectivul text să fie publicat sau nu.

IV. Membrii Colegiului redacțional, pe baza rapoartelor recenzorilor, pot lua una dintre următoarele decizii:

  1. să publice textul, cu sau fără revizuire editorială;
  2. să accepte textul spre publicare, cu condiția unor modificări minore, solicitând autorului să-și revizuiască textul în conformitate cu observațiile recenzorilor;
  3. să respingă textul, cu aducerea la cunoștință autorului a motivului de respingere, sau, acolo unde este cazul, să se recomande autorului operarea modificărilor necesare în vederea unei reevaluări ulterioare.

În ceea ce privește autenticitatea textelor, autorii sunt responsabili în totalitate, Revista Biserica Ortodoxă Română, Buletinul oficial al Patriarhiei Române, nepermițând în niciun fel încălcarea legii drepturilor de autor. Responsabilitatea faţă de opiniile prezentate, corectitudinea din punct de vedere a învăţăturii ortodoxe de credinţă, precum şi unele atitudini critice, revin în totalitate autorilor. De asemenea, autorilor le este recomandat să păstreze exclusivitatea unei unice apariții editoriale a textului consemnat.

 

 

 

 

*******