*******

Procedura de  recenzare și evaluare a textelor primite spre publicare

Revista Biserica Ortodoxă Română, Buletinul oficial al Patriarhiei Române, prin sistemul de recenzare peer-review, asigură așa-numita „analiză în orb” (blind peer-review) a studiilor și articolelor propuse spre publicare.

Manuscrisele primite de la autori vor fi, mai întâi, examinate de către membrii redacției revistei, apoi vor fi trimise unor recenzori independenți pentru analiză, care, la rândul lor, vor returna manuscrisele evaluate către redacție, într-o perioadă de timp prestabilită de comun acord.

Recenzorii externi (independenți), în majoritatea lor, sunt dinafara centrului academic (orașului) unde apare revista, inclusiv din străinătate, selecția lor având în vedere atât competența științifică și reputația academică, cât și onestitatea, imparțialitatea și experiența lor profesională.

În acest proces de recenzare, identitatea recenzorilor externi va rămâne necunoscută autorilor, pentru a asigura o cât mai mare obiectivitate și independență a opiniilor privind articolele evaluate.

De asemenea, respectând principiul anonimității în procesul de recenzare, numele autorilor nu vor fi cunoscute recenzorilor externi, asigurându-se astfel o analiză justă a materialelor supuse evaluării în vederea publicării în Buletinul oficial al Patriarhiei Române.

*******