2017NR. 3 / 2017 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE)Studii

 O FALSĂ DILEMĂ: BISERICI MARI SAU BISERICI MICI? BISERICI ADAPTATE LA FUNCȚIUNI! / A FALSE DILEMMA: BIG OR SMALL CHURCHES? CHURCHES SERVING THEIR FUNCTION!

– PR. DR. FLORIN ȘERBĂNESCU


By 7 decembrie 2017decembrie 9th, 2021No Comments

Abstract: Ideea fundamentală a prezentului demers a fost și rămâne aceea de a susține adevărul că Ortodoxia în general, și, în mod special, Ortodoxia Românească nu au ca specific exclusivitatea construirii de biserici mici, aserțiune care a fost adusă, în ultimii ani, cu o anumită insistență, în atenția opiniei publice mai cu seamă din partea unui cerc minoritar ce a încercat, de fapt, argumentarea, sub diferite pretexte, a oportunității îndoielnice a construirii Catedralei Mântuirii Neamului, în condițiile în care este limpede funcția identitară, de unică însemnătate, de efigie și liant, a acestui lăcaș-simbol al întregii Ortodoxii Românești care, în întregul său, întruchipează coloana vertebrală a spiritualității, a conștiinței de neam, a unității naționale și a continuității poporului român!


Keywords: Romanian Orthodoxy, ecclesiastical architecture, wooden churches, stone churches, Romanian People’s Salvation Cathedral


Summary: The main tenet underlying this study is the postulate that building exclusively small churches it is not a specifically Orthodox trait in general, or a Romanian Orthodox trait in particular. This has been quite insistently asserted over the last few years in the public sphere, especially by a minority attempting to find various pretexts in order to cast doubts on the appropriateness of a Cathedral of National Salvation. However, this place of worship obviously functions as an identity marker of unique importance, as a symbol and a factor of cohesion for the entire Romanian Orthodoxy, as the main pillar of the spirituality, national consciousness, the unity and continuity of the Romanian people!


Pr. dr. Florin Șerbănescu – Consilier Patriarhal, Sectorul Patrimoniul Cultural