COPYRIGHTS 

 

Revista Biserica Ortodoxă Română, Buletinul oficial al Patriarhiei Române, deține toate drepturile de copyright pentru materialele publicate. Copyright-ul tuturor textelor publicate în revistă este cedat editorului, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă a Patriarhiei Române. Copyright-ul se referă atât la varianta tipărită a revistei, cât și la varianta electronică a acesteia, prezentată pe internet la următoarea adresă web: www.revistabor.ro

Redacția Revistei Biserica Ortodoxă Română își rezervă dreptul de a opera modificări asupra formei și conținutului textelor trimise spre publicare și roagă să fie respectate toate recomandările și drepturile de copyright postate electronic la adresa web indicată mai sus.

Prin publicarea acestor texte în revistă, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă nu se obligă la plata unor drepturi de autor. Autorii vor primi un exemplar al revistei în care au fost publicate textele lor.

Autorii sunt responsabili pentru autenticitatea textelor, Revista Biserica Ortodoxă Română nepermițând încălcarea Legii drepturilor de autor. Responsabilitatea faţă de opiniile lansate precum şi unele atitudini critice, revin în totalitate autorilor. De asemenea, autorii sunt rugați să păstreze exclusivitatea unei unice apariții editoriale a textului consemnat. Este interzisă publicarea aceluiași articol sub același titlu sau chiar sub un titlu diferit în altă publicație, fără acordul scris al editorului.

Autorii pot utiliza textele publicate în alte lucrări proprii, cu specificarea publicării originale în Revista Biserica Ortodoxă Română și a tuturor coordonatelor privind publicarea (titlul, numărul revistei, anul de apariţie, paginile etc). Totodată, autorii vor avea în vedere respectarea drepturilor de copyright ale materialelor vizuale (imagini, ilustrații) trimise spre publicare.

Textele publicate în Revista Biserica Ortodoxă Română pot fi folosite în cuprinsul volumelor anuale ale Colecției Studii şi Articole – Revista Biserica Ortodoxă Română (sBORa), dedicate Anului Omagial și Comemorativ în Patriarhia Română și editate sub egida Editurii Basilica a Patriarhiei Române.