2014NR. 3 / 2014Studii

 IMNOGRAFIA PRAZNICULUI NAŞTERII DOMNULUI (REPERE TEOLOGICO-LITURGICE) / THE HYMNOGRAPHY OF THE FEAST-DAY OF THE HOLY NATIVITY OF THE LORD (THEOLOGICAL AND LITURGICAL REFERENCE MARKS) – DR. NICOLAE PREDA


By 15 noiembrie 2014ianuarie 14th, 2022No Comments

Descarcă PDF


Abstract: Naşterea Domnului, adică întruparea lui Dumnezeu, considerată de mulţi dintre Părinţii Bisericii ca fiind cel mai important moment din istoria mântuirii, şi implicit, cea dintâi mare sărbătoare a creştinătăţii, fără de care mântuirea nu ar fi fost posibilă, copleşeşte prin adâncul şi profunzimea teologică în care se înveşmântează. Compoziţiile imnografice alcătuite în cinstea acestui praznic au fost, fără doar şi poate, mult mai multe, însă s-au impus acelea care au reuşit să surprindă în acelaşi timp, măreţia şi taina sărbătorii. Mai mult chiar, consider că frumuseţea praznicului Naşterii Domnului se „datorează” în mare parte şi acestui izvor nesecat de sens şi teologie, care este imnografia. Aşadar, numai în măsura în care vom cunoaşte imnografia acestui praznic vom reuşi să înţelegem sensul, mesajul, strălucirea şi importanţa întrupării lui Dumnezeu.


Keywords: Christmas, Epiphany, Bethlehem, incarnation, troparion, Christmas carol


Summary: The Holy Nativity of the Lord, that is to say, The Incarnation of God, that many Fathers of the Church look upon as the most important moment in the history of salvation, and implicitly the first great feast of Christianity, without which Salvation would not have been possible, always is certain to overwhelm with its deep theological meanings. The hymnographic compositions which had been created in honor of this feast were, beyond all doubts, much more in number, but only those that succeeded in conveying simultaneously the greatness and mystery of this feast became established. The ultimate reason, conveyed in a masterly manner by the chants at the Holy Nativity of The Lord, for which Christ, the Son and the Word of God, incarnated was to fill the terrestrial things with the content of the heavenly ones; to make heavenly those that are usually but terrestrial; to elevate and to make eternal all that is humble on earth. Only insofar as we understand the hymnography of this feast, we shall succeed in embracing the meaning, the brightness and the importance of the Incarnation of God. As for the reason why the original eastern liturgical practice celebrates the Holy Nativity of the Lord and the Baptism of the Lord together, it seems to be based on the New Testament itself; according to tradition, the Savior was baptized in the same day He was born. (cf. Luke 3,23), and the unbreakable relation between the Savior’s Nativity, Baptism and Passions is represented, as the liturgiologist use to assert, by the so-called “imitation of the Holy Week of Easter”.


Nicolae PREDA – lector universitar doctor la Catedra Teologie Liturgică, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, București; Doctor în Liturgică la Institutul Pontifical Oriental din Roma; Locație: București, România; E-mail : preda_nicolae@hotmail.com