2019NR. 3 / 2019 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE)Studii

 GRIGORIE CEL MARE (590-640) ȘI TRADIȚIA ISTORICĂ A ÎMPĂRATULUI TRAIAN/GREGORY THE GREAT (590-640 AD) AND THE HISTORICAL TRADITION OF EMPEROR TRAJAN 

PR. CONF. UNIV. DR. MARIN COJOC

By 3 octombrie 2019decembrie 9th, 2021No Comments

Abstract: Sfântul Grigorie a pus în slujba Bisericii darurile sale de organizator și scriitor bisericesc. O reprezentare mai puțin cunoscută este, însă, aceea în care Sfântul Grigorie cel Mare îl scoate din iad pe împăratul Traian, fapt care avea să contribuie decisiv la salvarea unui monument de cea mai mare importanță pentru identitatea culturală și lingvistică a poporului roman și anume Columna lui Traian pe care unele autorități ale timpului și unii cetățeni voiau să o dărâme pentru a fi folosită la alte construcții. Autoritatea și intervenția lui au fost salvatoare pentru acest monument istoric cât și pentru altele din Roma și din provinciile apropiate.


Keywords: Saint Gregory the Great, Constantinople, Rome, emperor Trajan, the Trajan’s Column, historic monument, safeguarding


Summary: Saint Gregory the Great was born to a family belonging to the Roman high nobility (gens Anicia). He became first a pretor (praetor) in 573, then a prefect (praefectus) of the city of Rome in 574 AD. However, in 576 AD Gregory withdrew to one of the monasteries he had founded, where in 578 he was ordained a deacon. After three years of monastic life, in 579 AD he was sent on a mission as apocrisiarius (papal nuncio) to Constantinople, where he served until 585. Upon his return to Rome, he was elected pope in 590 AD with the support of the emperor of Constantinople, Mauricius (Maurice). Saint Gregory placed in the service of the Church his organizational skills as well as his talent as a Church writer. One of his less known iconic representations shows Saint Gregory the Great releasing emperor Trajan from hell, which decisively contributed to the safeguarding of a monument of the greatest importance for the cultural and linguistic identity of the Romanian people: the Trajan’s Column, which some of the times’ authorities as well as some of the citizens intended to dismember in order to use it for other constructions. Saint Gregory’s intervention and his authority were able to save this historic monument as well as other ones, in Rome and the neighboring provinces.


Pr. Marin COJOC – conferențiar universitar doctor la Catedra de Istoria Bizanțului și Istoria Bisericească Universală a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din Craiova
Locație: București
E-mail: marin.cojoc@yahoo.com