2015NR. 1 / 2015Studii

 EPISCOPUL CHESARIE PĂUNESCU AL TOMISULUI ŞI AL DUNĂRII DE JOS – UN ADEVĂRAT MODEL DE MISIONAR ŞI PĂSTOR DE SUFLETE (40 DE ANI DE LA TRECEREA SA LA CELE VEŞNICE) / BISHOP CHESARIE PĂUNESCU OF TOMIS AND THE LOW DANUBE – A TRUE PATTERN OF MISSIONARY AND SHEPHERD OF SOULS (FORTY YEARS SINCE HE PASSED IN THE ETERNAL LIFE) – ARHIM. CONF. UNIV. DR. VASILE MIRON


By 16 martie 2015decembrie 16th, 2021No Comments

Descarcă PDF


Abstract: Episcopul Chesarie Păunescu a fost una dintre cele mai luminoase figuri de ierarhi români din a doua jumătate a secolului XX. A avut o trăire duhovnicească exemplară şi s-a implicat profund în viaţa eparhiei, pe care a păstorit-o cu deosebită râvnă şi dăruire, în conformitate cu învăţătura dogmatică şi morală a Bisericii, cu dispoziţiile sfintelor canoane, cu îndrumările Sfântului Sinod şi cu legile ţării, identificându-se cu nevoile şi aspiraţiile religioase ale clerului şi credincioşilor săi, aspecte care l-au impus în conştiinţa posterităţii care îi păstrează vie memoria şi  îl cinsteşte ca pe un adevărat model de ierarh ortodox şi păstor de suflete.


Keywords: bishop, pious, shepherd, missionary, good, manager, ascetic


Summary: Bishop Chesarie Păunescu was one of the most radiant figures of Romanian hierarchs in the late half of the 20th century. He had an exemplary spiritual life experience, deeply involving into the life of the eparchy, which he shepherded with no end of zeal and abnegation, in accordance with the dogmatic and moral teachings of the Church, the holy canons, the directives of The Holy Synod and the laws of the country, identifying himself with the religious aspirations of his clergymen and faithful alike. He renewed the monastic life, educational and guided celebrating priests, in order that they might come up to the standards of the life and the sacramental ministry of their high clergyman’s mission, and restored all the ruined dwellings of reverence deteriorated as even pulled down by the earthquake of 1940 and the hardships of war. All these great deeds heavy with convincing humanism, christian moral heroism and sublime apostolate, were crowned with his deep ascetic feelings of a life spent in perfect humility, in keeping the fast, in elevating fervent prayers, in abstinence and absolute denial of the goods and pleasures of this transient earthly life. He passed away like a true evening star of the faith in 1975, when he was called by God to everlasting rest and joy, being eternally remembered as a wonderful and unforgettable example of virtue, evangelical ministry, and apostolic mission, very much worth following.


Arhimandritul Vasile MIRON – conferențiar universitar doctor în cadrul Facultății de Teologie a Universității „Ovidius” din Constanţa; email: vasile1960miron@yahoo.com