COLECȚIA sBORa

 

În contextul aniversării a 150 de ani de la înființarea Revistei Biserica Ortodoxă Română (6 noiembrie 1873), în semn de adâncă recunoștință pentru fondatorii, membrii Colegiului editorial și redacțional și pentru toți ostenitorii și colaboratorii revistei care, de-a lungul istoriei ei, au contribuit la editarea ei, în anul 2021, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, a fost instituită Colecția de volume anuale sBORa, cu studii și articole selectate din arhiva revistei, care se încadrează tematicii stabilite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru Anul omagial și comemorativ în Patriarhia Română.

Astfel, până în prezent, în cadrul acestei colecții au fost editate trei volume:

Primul volum, intitulat sugestiv, în contextul Anului comemorativ – 2021, „Sensul morții și taina vieții veșnice”, oferă, prin textele prezentate, un important conținut teologic și confirmă unitatea dreptei credințe precum și a practicii liturgice cu privire la pomenirea în Biserică a celor adormiți în Domnul.

Al doilea volum, editat în Anul omagial – 2022, cu titlul „Rugăciunea – candelă a sufletului, rug aprins și scară către cer”, prin materialele alese, subliniază importanța majoră a rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului, aceasta fiind izvorul nesecat al cunoașterii prin har a lui Dumnezeu și al iubirii curate față de El, de cei dragi și de semeni.

Al treilea volum, elaborat în Anul comemorativ – 2023 în Patriarhia Română și intitulat „Cunoașterea Ortodoxiei românești prin imnografie și muzică bisericească”, prezintă un bogat conținut teologic, biografic, liturgic și muzical și confirmă rolul fundamental pe care l-a avut cântarea religioasă, de-a lungul timpului, în cultul divin al Bisericii Ortodoxe, arătând astfel că melodia slujește cuvântului în rugăciune – izvorul nesecat al cunoașterii prin har a lui Dumnezeu și al iubirii curate față de El și față de semeni.