Category

Studii

Secţiunea „Studii” a revistei „Biserica Ortodoxă Română” cuprinde articole ştiinţifice pe diverse teme teologice (dogmatice, liturgice, biblice, istorice, drept canonic etc.), care prezintă interes pentru clericii şi credincioşii din cuprinsul Patriarhiei Române. Rubrica „Studii” a figurat permanent în cuprinsul revistei, având în timp ca autori nume sonore ale teologiei româneşti şi surprinzând diferitele probleme teologice apărute în ultimul secol de istorie al Bisericii Ortodoxe Române. Articolele prezentate la această secţiune sunt semnate de către profesorii de teologie, preoţii şi teologii cu studii postuniversitare, fiecare număr încercând să prezinte o selecţie tematică variată a acestora.

 LUMEA CA REALITATE TEONOMĂ ȘI RESPONSABILITATEA OMULUI PENTRU DESĂVÂRȘIREA PROPRIE ȘI PENTRU ÎMPLINIREA COSMOSULUI, ÎN PERSPECTIVA TEOLOGIEI ORTODOXE

AUTOR: PR. DRD. CONSTANTIN LIVIU BEZDEDEANU

By 2023, NR. 2 / 2023 (MAI-AUGUST), Studii

Abstract: În actualitatea dictată de perspectivele postmoderne asupra realității, lumea este văzută, de cele mai multe ori, doar într-un sens materialist, ca depozitar al resurselor necesare pentru existența biologică a…

Read More

 THEOTOKOS ÎN PROVINCIILE RĂSĂRITENE ALE IMPERIULUI ROMAN DE RĂSĂRIT, ÎN LUMINA IZVOARELOR EPIGRAFICE (SEC. IV-XIII) AUTOR: PR. CONF. DR. MARIN COJOC

By 2023, NR. 2 / 2023 (MAI-AUGUST), Studii

Abstract: În Imperiul Romano-Bizantin și pe teritoriul țării noastre apar multe inscripții cu aceste formule de Născătoare de Dumnezeu (Θεοτόκος), Maria L-a născut pe Hristos: Χ(ριστὸν) Μ(αρία) γ(εννᾷ), Maica Domnului…

Read More

 PĂRINTELE IEROSCHIMONAH PAISIE OLARU (1897-1990) – O MĂRTURISIRE DUHOVNICEASCĂ ÎN TIMPUL REGIMULUI COMUNIST. ABORDAREA ŞI RECEPTAREA MISIUNII SALE ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ

AUTOR: DR. STELIAN TITUS GOMBOȘ

By 2022, NR. 3 / 2022 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE), Studii
Descarcă PDF Abstract: During the communist period we have the angelic testimony of Father Hieroschemamonk Paisie Olaru, who did not preach against communism, was not in prison, has not been...
Read More

 IULIU SCRIBAN ÎN BUCUREȘTIUL OCUPAT DE GERMANI (1916-1918) – GERMANOFIL SAU PATRIOT? / IULIUS SCRIBAN IN THE GERMAN OCCUPIED BUCHAREST (1917-1918) AND THE ACCUSATIONS THAT FOLLOWED – PR. PROF. DR. ADRIAN DUȚUC

By 2021, NR. 1 / 2021 (IANUARIE-APRILIE), Studii
Descarcă PDF Abstract: Acest studiu se concentrează pe o anumită perioadă din istoria României, și anume ocuparea Bucureștiului de către armata germană în timpul Primului Război Mondial. Din acest scurt...
Read More

 PARTICIPANȚI DIN TERITORIILE DUNĂRENE LA SINODUL IV ECUMENIC ȘI REZISTENȚE LOCALE / PARTICIPANTS FROM THE DANUBE TERRITORIES TO THE FOURTH ECUMENICAL COUNCIL AND LOCAL RESISTANCES – PR. CONF. UNIV. DR. MARIN COJOC

By 2021, NR. 1 / 2021 (IANUARIE-APRILIE), Studii

Abstract: Sinodul IV Ecumenic s-a ținut la Calcedon în anul 451, în timpul împăratului Marcian și a combătut monofizitismul. Au participat între 520-630 Sfinți Părinţi ai Bisericii din tot Imperiul…

Read More

 LOCAŞURILE DE CULT CTITORITE, RESTAURATE ŞI ÎNZESTRATE DE SFÂNTUL VOIEVOD CONSTANTIN BRÂNCOVEANU / 

THE WORSHIP PLACES ESTABLISHED, RESTORED AND ENDOWED BY THE HOLY PRINCE CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

 ARHIM. CONF. UNIV. DR. VASILE MIRON

By 2020, NR. 2 / 2020 (MAI-AUGUST), Studii

Abstract: Sfântul voievod Constantin Brâncoveanu şi-a înscris un nume de glorie în istoria poporului român şi a Bisericii noastre Ortodoxe Strămoşeşti, pentru că s-a dăruit cu toată fiinţa sa în…

Read More

 CĂSĂTORIA – SFÂNTĂ TAINĂ A BISERICII ȘI INSTITUȚIE JURIDICĂ A STATULUI/ MARRIAGE – A HOLY MYSTERY OF THE CHURCH AND A JURIDICAL INSTITUTION OF THE STATE – IORGU D. IVAN

 

By 2020, NR. 1 / 2020 (IANUARIE-APRILIE), Restituiri, Studii

Abstract: Articolul tratează importanța celei mai vechi instituții a dreptului divin, căsătoria. Sunt prezentate pe rând vechimea, scopul și caracterele acesteia, căsătoria ca Sfântă Taină, condițiile pentru săvârșirea validă a…

Read More

 RUGĂCIUNEA LA „PAHARUL COMUN” DIN RITUL BIZANTIN AL TAINEI CUNUNIEI (ANALIZĂ ISTORICO-LITURGICĂ)/THE “COMMON CUP” PRAYER IN THE BYZANTINE RITUAL OF THE MYSTERY OF MATRIMONY (A HISTORICAL-LITURGICAL ANALYSIS) – DIAC. NICOLAE PREDA

By 2020, NR. 1 / 2020 (IANUARIE-APRILIE), Studii

Abstract: Așa-zisul pahar „comun” sau „de obște” rămâne, fără doar și poate, un subiect ce trebuie încă aprofundat, dat fiind faptul că este destul de dificil să stabilim, pe de…

Read More

 PREOȚI FOLCLORIȘTI ȘI CONTRIBUȚIA LOR LA DEZVOLTAREA FOLCLORISTICII ROMÂNEȘTI/FOLKLORIST PRIESTS AND THEIR CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF ROMANIAN FOLKLORE STUDIES

DIAC. MARIN VELEA

By 2019, NR. 3 / 2019 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE), Restituiri, Studii

  Abstract: Trăind în mijlocul oamenilor de la țară și cunoscând obiceiurile, tradițiile și producțiile folclorice de toate genurile, preoții și învățătorii au fost singurii intelectuali ai satelor care au…

Read More

 PERIPLURILE VALORILOR BIBLIOFILE DIN MĂNĂSTIREA NEAMȚ, PREDATE BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE/THE JOURNEY OF BIBLIOPHILE ASSETS OF NEAMȚ MONASTERY, TRANSFERRED TO THE ROMANIAN ACADEMY LIBRARY

DRD. NICOLAE-TIBERIU OLARIU

By 2019, NR. 1 / 2019 (IANUARIE-APRILIE), Studii

Abstract: Valorile de patrimoniu religios au reprezentat în decursul trecutului istoric zbuciumat al neamului românesc una dintre cele mai fidele expresii ale creativității, ingenuității și muncii neobosite depuse pentru cultură…

Read More

 ANAFORAUA LITURGICĂ – ÎNTRE TRADIŢIE ŞI ACTUALITATE – (STUDIU INTRODUCTIV)/THE LITURGICAL ANAPHORA – BETWEEN TRADITION AND ACTUALITY – DIAC. LECTOR DR. NICOLAE PREDA

By 2019, NR. 1 / 2019 (IANUARIE-APRILIE), Studii

Abstract: Anaforaua liturgică, denumită și „Rugăciunea euharistică” reprezintă, fără doar şi poate, una dintre cele mai cercetate teme din domeniul Liturgicii, în general, şi al Liturgicii comparate, în mod special;…

Read More

 CONTRIBUȚIA BISERICII LA REALIZAREA ACTULUI UNIRII DE LA 1 DECEMBRIE 1918/ THE CHURCH’S CONTRIBUTION TO THE GREAT UNION OF 1 DECEMBER 1918 – PR. MIRCEA PĂCURARIU

By 2018, NR. 3 / 2018 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE), Restituiri, Studii

Abstract: Preoțimea a fost alături de popor în momentele de răscruce ale istoriei sale, sprijinindu-i aspirațiile spre o viață mai bună, mai omenească. Faptele înaintașilor noștri pot constitui o frumoasă…

Read More

 JERTFA FĂURITORILOR UNIRII ROMÂNILOR – TEMEI AL PĂSTRĂRII UNITĂŢII DE CREDINȚĂ ŞI DE NEAM ÎN CONTEXTUL ACTUAL / THE SELF-SACRIFICE OF THE AUTHORS OF ROMANIA`S UNION – GROUNDS FOR PRESERVING THE UNITY OF FAITH AND NATION IN TODAY`S WORLD -ARHIM. VASILE MIRON


By 2018, NR. 3 / 2018 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE), Studii

Abstract: Idealul înfăptuirii unităţii şi identităţii naţionale a fost punctul de referinţă al luptei şi faptei poporului român. Acest ideal, întemeiat pe conştiinţa apartenenţei românilor la acelaşi teritoriu, la aceeaşi…

Read More

 AŞA-NUMITELE „RUGĂCIUNI ALE CATISMELOR” (SCURTĂ PREZENTARE ISTORICO- LITURGICĂ) /THE SO-CALLED „KATHISMATA PRAYERS” (A BRIEF HISTORICAL-LITURGICAL PRESENTATION) – PR. NICOLAE PREDA


By 2018, NR. 3 / 2018 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE), Studii

Abstract: Obiceiul citirii așa-numitelor „rugăciuni ale Catismelor” este, în opinia lui Ciril Korolevskij, una dintre uzanțele foarte vechi şi de sorginte monahală (întâlnită la început la anahoreţi) din Biserica noastră….

Read More

 CONTRIBUȚIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE LA REALIZAREA MARII UNIRI – THE CONTRIBUTION OF THE ROMANIAN ORTHODOX CHURCH TO THE ACHIEVEMENT OF THE GREAT UNION

– † NIFON PLOIEȘTEANUL (MIHĂIȚĂ)


By 2018, NR. 2 /2018 (MAI-AUGUST), Restituiri, Studii

Abstract: Biserica Ortodoxă Română, prin ierarhii și clericii săi, și-a adus din plin contribuția la înfăptuirea Statului Național Unitar Român. În cadrul societății, pe lângă cei mai de seamă reprezentanți…

Read More

 CARACTERUL DE UNITATE ÎN VIAȚA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE/THE UNITARY CHARACTER OF THE LIFE OF THE ROMANIAN ORTHODOX CHURCH

– † NICOLAE MLADIN


By 2018, NR. 1 / 2018 (IANUARIE-APRILIE), Restituiri, Studii

Abstract: Învățătura despre Sfânta Treime constituie specificul credinței creștine. Caracterul de unitate, care pătrunde ființa, viața și activitatea Bisericii Ortodoxe Române, dovedește dreapta înțelegere și conștienta trăire a concepției, a…

Read More

 O PICTURĂ BISERICEASCĂ CONTEMPORANĂ, UN COMENTARIU ÎMBOGĂŢIT AL DOGMELOR ORTODOXE/CONTEMPORARY CHURCH PAINTING PROVIDING AN ENHANCED COMMENTARY ON ORTHODOX DOGMAS

 – PR. PROF. DUMITRU STĂNILOAE


By 2017, NR. 1-2 / 2017 (IANUARIE-AUGUST), Restituiri, Studii

Abstract: În prezentul articol, Părintele Dumitru Stăniloae pornind de la afirmația lui Hans-Joachim Schulz, care vorbește despre o trăire duhovnicească, a iconarilor, a prezen­ţei lui Dumnezeu reflectată din prototipurile reprezentate…

Read More

  MULTA BUCURIE A CERULUI PENTRU POCĂINȚA FERVENTĂ A PĂCĂTOȘILOR MEDITATIONES E SANCTIS PATRIBUS/THE ABUNDANT JOY IN HEAVEN OVER SINNERS’ FERVENT REPENTANCE – MEDITATIONES E SANCTIS PATRIBUS

– PR. DR. LIVIU PETCU 


By 2017, NR. 1-2 / 2017 (IANUARIE-AUGUST), Studii

Abstract: Despre Dumnezeu și multipla revelare a iubirii Sale nemărginite și necondiționate în viața noastră, oricât am vorbi sau scrie, tema ar rămâne pe mai departe interminabilă. Articolul se dorește…

Read More

 PĂRINTELE ARHIMANDRIT ARSENIE PAPACIOC, UN STÂLP NECLINTIT AL CREDINŢEI ÎN VREMURI DE FURTUNĂ/ ARCHIMANDRITE ARSENIE PAPACIOC, A PILLAR OF THE FAITH IN HARSH TIMES

 – ARHIM. VASILE MIRON


By 2017, NR. 1-2 / 2017 (IANUARIE-AUGUST), Studii

Abstract: Părintele Arhimandrit Arsenie Papacioc a fost un monah de vocaţie, un duhovnic venerabil şi experimentat şi un trăitor fervent al vieţii călugăreşti. Aceste nobile trăsături sufleteşti l-au ajutat extrem…

Read More

 O RUGĂCIUNE „INEDITĂ” DIN RÂNDUIELILE DE LA ÎNMORMÂNTARE (SCURTĂ ANALIZĂ ISTORICO-LITURGICĂ) / AN ORIGINAL PRAYER PRESCRIBED IN THE FUNERAL SERVICE (BRIEF HISTORICAL-LITURGICAL ANALYSIS) – DR. NICOLAE PREDA


By 2016, NR. 3 / 2016 ((SEPTEMBRIE-DECEMBRIE)), Studii

 Abstract: Despre rugăciunea „Pomeneşte, Doamne, Dumnezeul nostru…”, prezentă încă din vechime în riturile de la înmormântare, liturgiştii vorbesc, din păcate, relativ puţin. Această rugăciune reprezintă, în opinia mea, unul dintre…

Read More

 ANTIM IVIREANUL – CTITOR DE PREDICĂ ÎN BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ / THE HOLY HIERARCH AND MARTYR ANTIM OF IBERIA – FOUNDER OF SERMONIN THE ROMANIAN ORTHODOX CHURCH  – PR. ADRIAN DIACONU


By 2016, NR. 3 / 2016 ((SEPTEMBRIE-DECEMBRIE)), Restituiri, Studii

 Abstract: Articolul de față se înscrie în demersul mai larg prilejuit de Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești, de popularizare a operei Sfântului Antim….

Read More

 LOCUL PĂRINTELUI DUMITRU STĂNILOAE ÎN TEOLOGIA ROMÂNEASCĂ ŞI ÎN TEOLOGIA ORTODOXĂ CONTEMPORANĂ/ THE PLACE OF FATHER DUMITRU STĂNILOAE IN THE ROMANIAN THEOLOGY, AND IN THE CONTEMPORARY ORTHODOX THEOLOGY

– PR DR CIPRIAN APETREI


By 2016, NR. 1-2 / 2016 (IANUARIE-AUGUST), Studii

  Abstract: Părintele Stăniloae deschide către lumea de azi şi către dialogul ecumenic expresia credinţei ortodoxe, delimitează o teologie ortodoxă a lumii şi precizează dimensiunea socială şi culturală a creaţiei….

Read More

 „TRISAGHIONUL PENTRU CEI MORŢI” UN FORMULAR „INEDIT” AL ABAŢIEI DIN GROTTA-FERRATA / „THE TRISAGION FOR THE DEAD” AN „INEDITED” VOLUME OF THE ABBEY OF GROTTA-FERRATA – LECT. UNIV. DR. NICOLAE PREDA


By 2015, NR. 2-3 / 2015 (MAI-DECEMBRIE), Studii

Abstract: Studiul de față prezintă câteva aspecte legate de această structură de slujbă, numită „Slujba Trisaghionului celor adormiţi”, lămurind, pe de o parte, practica veche a Bisericii, iar, pe de…

Read More

 PRINCIPII PASTORALE ÎN OPERA „CARTEA REGULEI PASTORALE” A SFÂNTULUI GRIGORE CEL MARE ŞI ACTUALITATEA LOR / PASTORAL PRINCIPLES IN SAINT GREGORY "THE GREAT`S THE BOOK OF PASTORAL RULE" AND THEIR PRESENT STATE – PR. DRD. ION BĂLĂCEANU


By 2015, NR. 1 / 2015 (IANUARIE-APRILIE), Restituiri, Studii

Abstract: Prin conţinutul ei foarte realist, lucrarea Cartea Regulei Pastorale a Sfântului Grigore cel Mare, este mereu actuală. Ea face parte din categoria acelor cărţi rare, care oricât de mult…

Read More

 IMNOGRAFIA PRAZNICULUI NAŞTERII DOMNULUI (REPERE TEOLOGICO-LITURGICE) / THE HYMNOGRAPHY OF THE FEAST-DAY OF THE HOLY NATIVITY OF THE LORD (THEOLOGICAL AND LITURGICAL REFERENCE MARKS) – DR. NICOLAE PREDA


By 2014, NR. 3 / 2014 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE), Studii

Abstract: Naşterea Domnului, adică întruparea lui Dumnezeu, considerată de mulţi dintre Părinţii Bisericii ca fiind cel mai important moment din istoria mântuirii, şi implicit, cea dintâi mare sărbătoare a creştinătăţii,…

Read More

 LEGĂTURA DINTRE POCĂINȚĂ ȘI EUHARISTIE – LUMINA VIEȚII MONAHALE (ÎN TRECUT ŞI AZI) / THE RELATION BETWEEN THE CONTRITION AND THE EUCHARIST – THE LIGHT OF THE MONASTIC LIFE (IN THE PAST AND TODAY) – ARHIM. ASIST. UNIV. DR. CHIRIL LOVIN


By 2014, NR. 3 / 2014 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE), Studii
Descarcă PDF Abstract: Întreaga viaţă sacramentală a Bisericii are drept centru pe Hristos Euharistic. În devenirea sa duhovnicească, orice creştin ortodox este chemat ca, în urma unei pregătiri adecvate, să...
Read More

 DEZLEGĂRILE LA PEŞTE (UNIFORMITATE ȘI DIVERSITATE ÎN RÂNDUIELILE DE CULT) / DISPENSATIONS FROM FISH (UNIFORMITY AND DIVERSITY WITHIN CULT CEREMONIALS) – DR. NICOLAE PREDA

By 2014, NR. 1 / 2014 (IANUARIE-APRILIE), Studii

Abstract: Dezlegările la peşte, miercurea şi vinerea, în perioada Penticostarului (răstimpul dintre Învierea Domnului şi Duminica Tuturor Sfinţilor – prima după Rusalii), reprezintă o problemă liturgică de mare actualitate, deoarece…

Read More