Category

Restituiri

 

Rubrica Restituiri are rolul de a republica studii și articole ale Revistei Biserica Ortodoxă Română, apărute în decursul celor aproape 150 de ani de existenţă ai acesteia. Totodată, această secţiune caută să reîmprospăteze pentru cititori memoria unor mari teologi ortodocşi, autori de studii și articole, cât  şi a unor aspecte foarte importante și de permanentă actualitate pentru viaţa Bisericii noastre.

 CĂSĂTORIA – SFÂNTĂ TAINĂ A BISERICII ȘI INSTITUȚIE JURIDICĂ A STATULUI/ MARRIAGE – A HOLY MYSTERY OF THE CHURCH AND A JURIDICAL INSTITUTION OF THE STATE – IORGU D. IVAN

 

By 2020, NR. 1 / 2020 (IANUARIE-APRILIE), Restituiri, Studii

Abstract: Articolul tratează importanța celei mai vechi instituții a dreptului divin, căsătoria. Sunt prezentate pe rând vechimea, scopul și caracterele acesteia, căsătoria ca Sfântă Taină, condițiile pentru săvârșirea validă a…

Read More

 PREOȚI FOLCLORIȘTI ȘI CONTRIBUȚIA LOR LA DEZVOLTAREA FOLCLORISTICII ROMÂNEȘTI/FOLKLORIST PRIESTS AND THEIR CONTRIBUTION TO THE DEVELOPMENT OF ROMANIAN FOLKLORE STUDIES

DIAC. MARIN VELEA

By 2019, NR. 3 / 2019 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE), Restituiri, Studii

  Abstract: Trăind în mijlocul oamenilor de la țară și cunoscând obiceiurile, tradițiile și producțiile folclorice de toate genurile, preoții și învățătorii au fost singurii intelectuali ai satelor care au…

Read More

 CONTRIBUȚIA BISERICII LA REALIZAREA ACTULUI UNIRII DE LA 1 DECEMBRIE 1918/ THE CHURCH’S CONTRIBUTION TO THE GREAT UNION OF 1 DECEMBER 1918 – PR. MIRCEA PĂCURARIU

By 2018, NR. 3 / 2018 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE), Restituiri, Studii

Abstract: Preoțimea a fost alături de popor în momentele de răscruce ale istoriei sale, sprijinindu-i aspirațiile spre o viață mai bună, mai omenească. Faptele înaintașilor noștri pot constitui o frumoasă…

Read More

 CONTRIBUȚIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE LA REALIZAREA MARII UNIRI – THE CONTRIBUTION OF THE ROMANIAN ORTHODOX CHURCH TO THE ACHIEVEMENT OF THE GREAT UNION

– † NIFON PLOIEȘTEANUL (MIHĂIȚĂ)


By 2018, NR. 2 /2018 (MAI-AUGUST), Restituiri, Studii

Abstract: Biserica Ortodoxă Română, prin ierarhii și clericii săi, și-a adus din plin contribuția la înfăptuirea Statului Național Unitar Român. În cadrul societății, pe lângă cei mai de seamă reprezentanți…

Read More

 CARACTERUL DE UNITATE ÎN VIAȚA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE/THE UNITARY CHARACTER OF THE LIFE OF THE ROMANIAN ORTHODOX CHURCH

– † NICOLAE MLADIN


By 2018, NR. 1 / 2018 (IANUARIE-APRILIE), Restituiri, Studii

Abstract: Învățătura despre Sfânta Treime constituie specificul credinței creștine. Caracterul de unitate, care pătrunde ființa, viața și activitatea Bisericii Ortodoxe Române, dovedește dreapta înțelegere și conștienta trăire a concepției, a…

Read More

 O PICTURĂ BISERICEASCĂ CONTEMPORANĂ, UN COMENTARIU ÎMBOGĂŢIT AL DOGMELOR ORTODOXE/CONTEMPORARY CHURCH PAINTING PROVIDING AN ENHANCED COMMENTARY ON ORTHODOX DOGMAS

 – PR. PROF. DUMITRU STĂNILOAE


By 2017, NR. 1-2 / 2017 (IANUARIE-AUGUST), Restituiri, Studii

Abstract: În prezentul articol, Părintele Dumitru Stăniloae pornind de la afirmația lui Hans-Joachim Schulz, care vorbește despre o trăire duhovnicească, a iconarilor, a prezen­ţei lui Dumnezeu reflectată din prototipurile reprezentate…

Read More

 ANTIM IVIREANUL – CTITOR DE PREDICĂ ÎN BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ / THE HOLY HIERARCH AND MARTYR ANTIM OF IBERIA – FOUNDER OF SERMONIN THE ROMANIAN ORTHODOX CHURCH  – PR. ADRIAN DIACONU


By 2016, NR. 3 / 2016 ((SEPTEMBRIE-DECEMBRIE)), Restituiri, Studii

 Abstract: Articolul de față se înscrie în demersul mai larg prilejuit de Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești, de popularizare a operei Sfântului Antim….

Read More

 PRINCIPII PASTORALE ÎN OPERA „CARTEA REGULEI PASTORALE” A SFÂNTULUI GRIGORE CEL MARE ŞI ACTUALITATEA LOR / PASTORAL PRINCIPLES IN SAINT GREGORY "THE GREAT`S THE BOOK OF PASTORAL RULE" AND THEIR PRESENT STATE – PR. DRD. ION BĂLĂCEANU


By 2015, NR. 1 / 2015 (IANUARIE-APRILIE), Restituiri, Studii

Abstract: Prin conţinutul ei foarte realist, lucrarea Cartea Regulei Pastorale a Sfântului Grigore cel Mare, este mereu actuală. Ea face parte din categoria acelor cărţi rare, care oricât de mult…

Read More