Category

NR. 3 / 2018 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE)

Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918

 CONTRIBUȚIA BISERICII LA REALIZAREA ACTULUI UNIRII DE LA 1 DECEMBRIE 1918/ THE CHURCH’S CONTRIBUTION TO THE GREAT UNION OF 1 DECEMBER 1918 – PR. MIRCEA PĂCURARIU

By 2018, NR. 3 / 2018 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE), Restituiri, Studii

Abstract: Preoțimea a fost alături de popor în momentele de răscruce ale istoriei sale, sprijinindu-i aspirațiile spre o viață mai bună, mai omenească. Faptele înaintașilor noștri pot constitui o frumoasă…

Read More

 CATEDRALA NAŢIONALĂ – O NECESITATE LITURGICĂ PRACTICĂ ŞI UN SIMBOL AL CINSTIRII EROILOR ROMÂNI/THE NATIONAL CATHEDRAL – A PRACTICAL LITURGICAL NEED AND A SYMBOL IN HONOUR OF ROMANIAN HEROES

 – † DANIEL, PATRIARHUL ROMÂNIEI


By 2018, Articole, NR. 3 / 2018 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE)

Abtract: Edificarea şi sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului înseamnă de fapt împlinirea unui ideal, pe care noi l-am primit ca mandat, împreună cu Sfântul Sinod, cu clerul şi credincioşii, de la…

Read More

 MANIFESTĂRILE DEDICATE SFINȚIRII ALTARULUI CATEDRALEI NAȚIONALE (23-25 NOIEMBRIE)/ EVENTS DEDICATED TO THE CONSECRATION OF THE ALTAR OF THE NATIONAL CATHEDRAL

–  MARINEL LAURENȚIU MARCU


By 2018, Articole, NR. 3 / 2018 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE)

Abstract: Sfințirea Altarului Catedralei Mântuirii Neamului a fost săvârșită duminică, 25 noiembrie, de către Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurați…

Read More

 JERTFA FĂURITORILOR UNIRII ROMÂNILOR – TEMEI AL PĂSTRĂRII UNITĂŢII DE CREDINȚĂ ŞI DE NEAM ÎN CONTEXTUL ACTUAL / THE SELF-SACRIFICE OF THE AUTHORS OF ROMANIA`S UNION – GROUNDS FOR PRESERVING THE UNITY OF FAITH AND NATION IN TODAY`S WORLD -ARHIM. VASILE MIRON


By 2018, NR. 3 / 2018 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE), Studii

Abstract: Idealul înfăptuirii unităţii şi identităţii naţionale a fost punctul de referinţă al luptei şi faptei poporului român. Acest ideal, întemeiat pe conştiinţa apartenenţei românilor la acelaşi teritoriu, la aceeaşi…

Read More

 AŞA-NUMITELE „RUGĂCIUNI ALE CATISMELOR” (SCURTĂ PREZENTARE ISTORICO- LITURGICĂ) /THE SO-CALLED „KATHISMATA PRAYERS” (A BRIEF HISTORICAL-LITURGICAL PRESENTATION) – PR. NICOLAE PREDA


By 2018, NR. 3 / 2018 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE), Studii

Abstract: Obiceiul citirii așa-numitelor „rugăciuni ale Catismelor” este, în opinia lui Ciril Korolevskij, una dintre uzanțele foarte vechi şi de sorginte monahală (întâlnită la început la anahoreţi) din Biserica noastră….

Read More