Category

2018

Anul omagial al unității de credință și de neam și Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918

 CONTRIBUȚIA BISERICII LA REALIZAREA ACTULUI UNIRII DE LA 1 DECEMBRIE 1918/ THE CHURCH’S CONTRIBUTION TO THE GREAT UNION OF 1 DECEMBER 1918 – PR. MIRCEA PĂCURARIU

By 2018, NR. 3 / 2018 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE), Restituiri, Studii

Abstract: Preoțimea a fost alături de popor în momentele de răscruce ale istoriei sale, sprijinindu-i aspirațiile spre o viață mai bună, mai omenească. Faptele înaintașilor noștri pot constitui o frumoasă…

Read More

 CATEDRALA NAŢIONALĂ – O NECESITATE LITURGICĂ PRACTICĂ ŞI UN SIMBOL AL CINSTIRII EROILOR ROMÂNI/THE NATIONAL CATHEDRAL – A PRACTICAL LITURGICAL NEED AND A SYMBOL IN HONOUR OF ROMANIAN HEROES

 – † DANIEL, PATRIARHUL ROMÂNIEI


By 2018, Articole, NR. 3 / 2018 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE)

Abtract: Edificarea şi sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului înseamnă de fapt împlinirea unui ideal, pe care noi l-am primit ca mandat, împreună cu Sfântul Sinod, cu clerul şi credincioşii, de la…

Read More

 MANIFESTĂRILE DEDICATE SFINȚIRII ALTARULUI CATEDRALEI NAȚIONALE (23-25 NOIEMBRIE)/ EVENTS DEDICATED TO THE CONSECRATION OF THE ALTAR OF THE NATIONAL CATHEDRAL

–  MARINEL LAURENȚIU MARCU


By 2018, Articole, NR. 3 / 2018 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE)

Abstract: Sfințirea Altarului Catedralei Mântuirii Neamului a fost săvârșită duminică, 25 noiembrie, de către Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjurați…

Read More

 JERTFA FĂURITORILOR UNIRII ROMÂNILOR – TEMEI AL PĂSTRĂRII UNITĂŢII DE CREDINȚĂ ŞI DE NEAM ÎN CONTEXTUL ACTUAL / THE SELF-SACRIFICE OF THE AUTHORS OF ROMANIA`S UNION – GROUNDS FOR PRESERVING THE UNITY OF FAITH AND NATION IN TODAY`S WORLD -ARHIM. VASILE MIRON


By 2018, NR. 3 / 2018 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE), Studii

Abstract: Idealul înfăptuirii unităţii şi identităţii naţionale a fost punctul de referinţă al luptei şi faptei poporului român. Acest ideal, întemeiat pe conştiinţa apartenenţei românilor la acelaşi teritoriu, la aceeaşi…

Read More

 AŞA-NUMITELE „RUGĂCIUNI ALE CATISMELOR” (SCURTĂ PREZENTARE ISTORICO- LITURGICĂ) /THE SO-CALLED „KATHISMATA PRAYERS” (A BRIEF HISTORICAL-LITURGICAL PRESENTATION) – PR. NICOLAE PREDA


By 2018, NR. 3 / 2018 (SEPTEMBRIE-DECEMBRIE), Studii

Abstract: Obiceiul citirii așa-numitelor „rugăciuni ale Catismelor” este, în opinia lui Ciril Korolevskij, una dintre uzanțele foarte vechi şi de sorginte monahală (întâlnită la început la anahoreţi) din Biserica noastră….

Read More

 CONTRIBUȚIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE LA REALIZAREA MARII UNIRI – THE CONTRIBUTION OF THE ROMANIAN ORTHODOX CHURCH TO THE ACHIEVEMENT OF THE GREAT UNION

– † NIFON PLOIEȘTEANUL (MIHĂIȚĂ)


By 2018, NR. 2 /2018 (MAI-AUGUST), Restituiri, Studii

Abstract: Biserica Ortodoxă Română, prin ierarhii și clericii săi, și-a adus din plin contribuția la înfăptuirea Statului Național Unitar Român. În cadrul societății, pe lângă cei mai de seamă reprezentanți…

Read More

 CARACTERUL DE UNITATE ÎN VIAȚA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE/THE UNITARY CHARACTER OF THE LIFE OF THE ROMANIAN ORTHODOX CHURCH

– † NICOLAE MLADIN


By 2018, NR. 1 / 2018 (IANUARIE-APRILIE), Restituiri, Studii

Abstract: Învățătura despre Sfânta Treime constituie specificul credinței creștine. Caracterul de unitate, care pătrunde ființa, viața și activitatea Bisericii Ortodoxe Române, dovedește dreapta înțelegere și conștienta trăire a concepției, a…

Read More