Category

NR. 2-3 / 2015 (MAI-DECEMBRIE)

Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii

 „TRISAGHIONUL PENTRU CEI MORŢI” UN FORMULAR „INEDIT” AL ABAŢIEI DIN GROTTA-FERRATA / „THE TRISAGION FOR THE DEAD” AN „INEDITED” VOLUME OF THE ABBEY OF GROTTA-FERRATA – LECT. UNIV. DR. NICOLAE PREDA


By 2015, NR. 2-3 / 2015 (MAI-DECEMBRIE), Studii

Abstract: Studiul de față prezintă câteva aspecte legate de această structură de slujbă, numită „Slujba Trisaghionului celor adormiţi”, lămurind, pe de o parte, practica veche a Bisericii, iar, pe de…

Read More