Category

2015

Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi / Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii

 „TRISAGHIONUL PENTRU CEI MORŢI” UN FORMULAR „INEDIT” AL ABAŢIEI DIN GROTTA-FERRATA / „THE TRISAGION FOR THE DEAD” AN „INEDITED” VOLUME OF THE ABBEY OF GROTTA-FERRATA – LECT. UNIV. DR. NICOLAE PREDA


By 2015, NR. 2-3 / 2015 (MAI-DECEMBRIE), Studii

Abstract: Studiul de față prezintă câteva aspecte legate de această structură de slujbă, numită „Slujba Trisaghionului celor adormiţi”, lămurind, pe de o parte, practica veche a Bisericii, iar, pe de…

Read More

 PRINCIPII PASTORALE ÎN OPERA „CARTEA REGULEI PASTORALE” A SFÂNTULUI GRIGORE CEL MARE ŞI ACTUALITATEA LOR / PASTORAL PRINCIPLES IN SAINT GREGORY "THE GREAT`S THE BOOK OF PASTORAL RULE" AND THEIR PRESENT STATE – PR. DRD. ION BĂLĂCEANU


By 2015, NR. 1 / 2015 (IANUARIE-APRILIE), Restituiri, Studii

Abstract: Prin conţinutul ei foarte realist, lucrarea Cartea Regulei Pastorale a Sfântului Grigore cel Mare, este mereu actuală. Ea face parte din categoria acelor cărţi rare, care oricât de mult…

Read More