Category

NR. 3 / 2014

Anul omagial euharistic şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni în Patriarhia Română

 IMNOGRAFIA PRAZNICULUI NAŞTERII DOMNULUI (REPERE TEOLOGICO-LITURGICE) / THE HYMNOGRAPHY OF THE FEAST-DAY OF THE HOLY NATIVITY OF THE LORD (THEOLOGICAL AND LITURGICAL REFERENCE MARKS) – DR. NICOLAE PREDA


By 2014, NR. 3 / 2014, Studii

Abstract: Naşterea Domnului, adică întruparea lui Dumnezeu, considerată de mulţi dintre Părinţii Bisericii ca fiind cel mai important moment din istoria mântuirii, şi implicit, cea dintâi mare sărbătoare a creştinătăţii,…

Read More

 LEGĂTURA DINTRE POCĂINȚĂ ȘI EUHARISTIE – LUMINA VIEȚII MONAHALE (ÎN TRECUT ŞI AZI) / THE RELATION BETWEEN THE CONTRITION AND THE EUCHARIST – THE LIGHT OF THE MONASTIC LIFE (IN THE PAST AND TODAY) – ARHIM. ASIST. UNIV. DR. CHIRIL LOVIN


By 2014, NR. 3 / 2014, Studii
Descarcă PDF Abstract: Întreaga viaţă sacramentală a Bisericii are drept centru pe Hristos Euharistic. În devenirea sa duhovnicească, orice creştin ortodox este chemat ca, în urma unei pregătiri adecvate, să...
Read More