2018NR. 1 / 2018 (IANUARIE-APRILIE)RestituiriStudii

 CARACTERUL DE UNITATE ÎN VIAȚA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE/THE UNITARY CHARACTER OF THE LIFE OF THE ROMANIAN ORTHODOX CHURCH

– † NICOLAE MLADIN


By 2 aprilie 2018decembrie 9th, 2021No Comments

Abstract: Învățătura despre Sfânta Treime constituie specificul credinței creștine. Caracterul de unitate, care pătrunde ființa, viața și activitatea Bisericii Ortodoxe Române, dovedește dreapta înțelegere și conștienta trăire a concepției, a învățăturii de bază a credinței creștine despre unitatea lumii, având ca temei unitatea Sfintei Treimi. Lumea cu toate diferitele forme ale existenței, constituie o unitate, căci există o temelie a tuturor. Unitatea existenței se bazează și pe faptul că Dumnezeu a creat această lume, i-a dat un fel de a fi, legi după care toate se conduc spre ținta lor ultimă. Unitatea Sfintei Treimi n-a reprezentat numai unitatea religioasă, ci și unitatea națională, chipul Sfintei Treimi fiind nu numai un simbol religios, ci și un simbol al unității românești. Biserica noastră, împletindu-și viața sa cu viața poporului nostru, a sprijinit progresul poporului prin școli, tipărituri și prin participa­rea la lupta lui pentru libertate, pentru dreptate și pentru unitate. Astfel, Biserica s-a dezvoltat pe măsura dezvoltării poporului român. Noi însă nu suntem numai oameni ai Bisericii, ci și fii ai poporului nostru, înrădăcinați adânc în pământul strămoșesc și dăruiți luptei poporului nostru pentru o viață din ce în ce mai frumoasă și mai îmbelșugată. În sufletele noastre, credința Bisericii strămoșești se împletește organic cu dragostea față de poporul român, față de patria noastră.

Keywords: national unity, Romanian Orthodox Church, teaching, symbol, religious unity


Summary: The Trinitarian dogma is specific to the Christian faith. The unitary character of the body, life and activity of the Romanian Orthodox Church, proves the correct understanding and conscious experience of the concept, of the fundamental Christian teaching of the unity of the world, predicated on the unity of the Most Holy Trinity. The world with all its various forms of existence, constitutes an unity because all things have a common foundation. The unity of existence is also based on the fact that on creating the world, God endowed it with laws which govern it and lead it towards its ultimate destination. The unity of the Holy Trinity is grounds not only for the religious unity, but also for the national unity, since the image of the Holy Trinity is not only a religious symbol but a symbol of the Romanians’ unity as well. The life of our Church has been intertwined with the life of our people; the Church has supported the people’s progress by establishing schools, by printing books and taking part in its fight for freedom, justice and unification. The Church thus developed alongside the Romanian people. We are not only members of the Church, but also children of our people, deeply rooted in our ancestral homeland and dedicated to our people’s endeavors to earn a more beautiful, richer life. In our souls, the faith of our ancestral Church is inseparable from our love for the Romanian people, for our homeland.

Studiu publicat în Revista Biserica Ortodoxă Română, LXXXVI (1968), 6, pp. 551-560.


Nicolae Mladin – a fost un profesor român de teologie, care a îndeplinit funcția de arhiepiscop al Sibiului și mitropolit ortodox al Ardealului în perioada 1967-1981. S-a născut la 18 decembrie 1914, în Abrud, judeţul Alba. A făcut studii teologice la Oradea, Chişinău şi Bucureşti; studii de specializare la Facultăţile de teologice catolică şi protestantă din Viena (1941-1943), doctoratul la Facultatea de Teologie din Bucureşti, cu teza „Asceza şi mistica paulină”.