All Posts By

Radasanu Gabriel

 PRINCIPII PASTORALE ÎN OPERA „CARTEA REGULEI PASTORALE” A SFÂNTULUI GRIGORE CEL MARE ŞI ACTUALITATEA LOR / PASTORAL PRINCIPLES IN SAINT GREGORY "THE GREAT`S THE BOOK OF PASTORAL RULE" AND THEIR PRESENT STATE – PR. DRD. ION BĂLĂCEANU


By 2015, NR. 1 / 2015, Restituiri, Studii

Abstract: Prin conţinutul ei foarte realist, lucrarea Cartea Regulei Pastorale a Sfântului Grigore cel Mare, este mereu actuală. Ea face parte din categoria acelor cărţi rare, care oricât de mult…

Read More

 IMNOGRAFIA PRAZNICULUI NAŞTERII DOMNULUI (REPERE TEOLOGICO-LITURGICE) / THE HYMNOGRAPHY OF THE FEAST-DAY OF THE HOLY NATIVITY OF THE LORD (THEOLOGICAL AND LITURGICAL REFERENCE MARKS) – DR. NICOLAE PREDA


By 2014, NR. 3 / 2014, Studii

Abstract: Naşterea Domnului, adică întruparea lui Dumnezeu, considerată de mulţi dintre Părinţii Bisericii ca fiind cel mai important moment din istoria mântuirii, şi implicit, cea dintâi mare sărbătoare a creştinătăţii,…

Read More

 LEGĂTURA DINTRE POCĂINȚĂ ȘI EUHARISTIE – LUMINA VIEȚII MONAHALE (ÎN TRECUT ŞI AZI) / THE RELATION BETWEEN THE CONTRITION AND THE EUCHARIST – THE LIGHT OF THE MONASTIC LIFE (IN THE PAST AND TODAY) – ARHIM. ASIST. UNIV. DR. CHIRIL LOVIN


By 2014, NR. 3 / 2014, Studii
Descarcă PDF Abstract: Întreaga viaţă sacramentală a Bisericii are drept centru pe Hristos Euharistic. În devenirea sa duhovnicească, orice creştin ortodox este chemat ca, în urma unei pregătiri adecvate, să...
Read More

 DEZLEGĂRILE LA PEŞTE (UNIFORMITATE ȘI DIVERSITATE ÎN RÂNDUIELILE DE CULT) / DISPENSATIONS FROM FISH (UNIFORMITY AND DIVERSITY WITHIN CULT CEREMONIALS) – DR. NICOLAE PREDA

By 2014, NR. 1 / 2014, Studii

Abstract: Dezlegările la peşte, miercurea şi vinerea, în perioada Penticostarului (răstimpul dintre Învierea Domnului şi Duminica Tuturor Sfinţilor – prima după Rusalii), reprezintă o problemă liturgică de mare actualitate, deoarece…

Read More