2014NR. 3 / 2014Studii

 LEGĂTURA DINTRE POCĂINȚĂ ȘI EUHARISTIE – LUMINA VIEȚII MONAHALE (ÎN TRECUT ŞI AZI) / THE RELATION BETWEEN THE CONTRITION AND THE EUCHARIST – THE LIGHT OF THE MONASTIC LIFE (IN THE PAST AND TODAY) – ARHIM. ASIST. UNIV. DR. CHIRIL LOVIN


Abstract: Întreaga viaţă sacramentală a Bisericii are drept centru pe Hristos Euharistic. În devenirea sa duhovnicească, orice creştin ortodox este chemat ca, în urma unei pregătiri adecvate, să se facă…
14 septembrie 2014