2016NR. 3 / 2016 ((SEPTEMBRIE-DECEMBRIE))RestituiriStudii

 ANTIM IVIREANUL – CTITOR DE PREDICĂ ÎN BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ / THE HOLY HIERARCH AND MARTYR ANTIM OF IBERIA – FOUNDER OF SERMONIN THE ROMANIAN ORTHODOX CHURCH  – PR. ADRIAN DIACONU


By 16 noiembrie 2016decembrie 16th, 2021No Comments

 Abstract: Articolul de față se înscrie în demersul mai larg prilejuit de Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești, de popularizare a operei Sfântului Antim. Sfântul Antim Ivireanul poate fi numit, pe drept cuvânt, ctitor al limbii române, în general, și al celei bisericești, în special, contribuind decisiv la folosirea limbii române în Biserică. Sfântul Antim a înțeles că formarea unei conștiințe identitare și emanciparea unui neam nu se pot face decât prin credință și cultură și pe acești piloni a încercat să clădească întreaga sa activitate. A conștientizat cât de important este ca poporul să asculte slujba în limba română pentru a putea înțelege ceea ce preotul săvârșește. Prin inițiativa Sfântului Antim începe munca de tipărire a celor mai multe cărți de slujbă în limba română. Meritul său este cu atât mai mare cu cât, nefiind vorbitor nativ al limbii române, și-o  însușește în cel mai înalt grad, o modelează și îi dă forma cea mai îngrijită pentru exprimarea învățăturilor religios-morale.

Keywords: Holy Hierarch and Martyr Antim of Iberia, the Church printing houses, Church language, collection, liturgical books, sermonin

 Summary: The present article ranges among the other approaches dedicated to The Commemorative year of the Holy Hierarch and Martyr Antim of Iberia and of the Church printing houses, and also to Saint Antim’s works. As a matter of fact, Saint Antim of Iberia can be looked upon as a founder of the Romanian language, in general, and of the Church language in particular, decisively contributing to the use of the Romanian language in Church. Saint Antim realized that the foundation of an identity consciousness and the emancipation of a people could not be carried out but through the agency of faith and culture, and it is on these two pillars that he tried to build up his whole work. He was aware of the importance of the people`s listening to the holy services celebrated in the Romanian language, in order that they may understand all that the priest did officiate. For a long time, the faithful had been already hearing in the church books like the Apostle, the Gospel and the collection of Homilies being read in their own language. And now, on the initiative of Saint Antim, the printing works of most liturgical books in the Romanian language actually started. His desserts are more so great that, though he was not a native speaker of Romanian, he acquired and mastered it to the utmost extend, giving it the most accurate form for putting into works the religious and moral teachings.


Articol publicat în revista Biserica Ortodoxă Română, CVIII (1990), nr. 7-10, pp. 135-142. (Lucrare de seminar întocmită în cadrul cursurilor de doctorat la catedra de Omiletică și Catehetică, sub îndrumarea Părintelui Prof. Dr. Constantin Galeriu).


Pr. Adrian Diaconu – doctorand la catedra de Omiletică și Catehetică,
Facultatea de Teologie București