BOR no. 2/2020
Contents
The Christian family – an icon of God’s love in the world
The address delivered by His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, for the Sunday of Parents and Children, 7 June 2020..... 7
 
Events
The Myrrh-Bearing Women – epitomes of courage and faith in times of hardship
The address delivered by His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, for the Sunday of Myrrh-Bearing Women,
3 May 2020.......................................................................... 11
Message addressed by His Beatitude Patriarch Daniel to Her Majesty Margareta, Custodian of the Romanian Crown, on the National Day of the Monarchy (10 May) ......................................  13
Spiritual exhortation in times of pandemic
Address of His Beatitude Daniel, Patriarch of Romania, in the context of the ongoing COVID-19 pandemic, 12 May 2020................... 14
Celebrating the historical patronal feast of the Patriarchal Cathedral (21 May)
Deacon Marinel Laurențiu Marcu, Bogdan Gabriel Rădășanu......17
His Eminence Pimen , Archbishop of Suceava and Rădăuți, reposed in the Lord
His Grace Damaschin Dorneanul, Vicar Bishop of the Archdiocese of Suceava and Rădăuți  24
The Romanian Patriarchate has provided over 4.3 million Euro as financial aid for the Covid-19 crisis (28 May)
Ștefana Totorcea...................................................... 49
300 years since the relics of the Holy Martyr Prince Constantin Brâncoveanu were retrieved
The address delivered by His Beatitude Patriarch Daniel, commemorating 300 years since the relics of the Holy Martyr Prince Constantin Brâncoveanu were brought to „St George the New“ Church in Bucharest, 12 July 2020.................. 54
The 30th anniversary of the Romanian Orthodox Christian Students’ Association (ASCOR) (19 July)
Andrei Butu............................................. 58
Consecration of a new building of „Family” Social-Cultural Centre in Pantelimon town, Ilfov county (21 July)
Vasile-Robert Nechifor......................................... 65
The 69th anniversary of His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church (22 July)
Deacon Marinel Laurențiu Marcu......................................... 69
His Eminence Calinic, enthroned as the new archbishop of Suceava and Rădăuți (26 July)
Cătălin Acasandrei, Bogdan Gabriel Rădășanu........................ 88
 
The work agenda of the Patriarch of Romania
The work agenda of His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church (1 May – 31 August 2020)..... 115
 
Studies
The worship places established, restored and endowed by the Holy Prince Constantin Brâncoveanu
Archimandrite Assoc. prof. Vasile Miron.................................. 133
 
Romanian orthodox Diaspora
The new Ambassador of Romania to Israel visited the headquarters of Romanian Patriarchate’s Representation in Jerusalem (17 June)
Gheorghe Anghel............................................................. 155
The 12th anniversary of the Romanian Orthodox Diocese of Australia and New Zealand (30 June)
Ștefana Totorcea............................................................... 158
His Grace Atanasie of Bogdania, Vicar Bishop of the  Romanian Orthodox Diocese of Italy, decorated by the President of Romania (10 August)
Sorin Ioniţe.......................................................... 162
Responsibility, hope and solidarity during the pandemic
The address of His Beatitude Patriarch Daniel on the Sunday of Romanian Migrants, 16 August 2020.......... 165
 
Orthodoxy in dialogue
The Romanian Patriarchate endorses maintaining the current status as a museum of „Hagia Sophia” basilica in Constantinople (8 July)
Ștefana Totorcea............................ 169
CROCEU communique on „Hagia Sophia”: The effort to erase its Christian origins is deplorable and dangerous (27 July)
Ștefana Totorcea.................................................. 171
Ecumenical Patriarch Bartholomew thanked His Beatitude Patriarch Daniel for solidarity concerning „Hagia Sophia” Basilica (3 August)
Aurelian Iftimiu............................................... 175
 
Restitutions
Pedagogical tenets in the writings of Saint John Chrysostom
Prof. dr. Dumitru Fecioru...............................181
 

Familia creștină - icoană a iubirii lui Dumnezeu în lume


Mesajul transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Duminica Părinților și Copiilor, 7 iunie 2020


În mesajul prilejuit de Duminica Părinţilor şi Copiilor (7 iunie), Părintele Patriarh Daniel subliniază rolul fundamental pe care familia l-a avut în perioada pandemiei. Preafericirea Sa a numit familia „un mediu natural de creştere şi de formare a copiilor pentru viaţă”. „În această perioadă, a fost apreciat foarte mult timpul petrecut de părinţi alături de copiii lor, precum şi efortul de a-i ajuta pe aceştia în împlinirea diferitelor sarcini şcolare online”, notează Preafericirea Sa. De asemenea, Părintele Patriarh atrage atenţia asupra faptului că personalitatea şi caracterul copiilor „nu se formează numai prin vorbe şi sfaturi, ci şi prin viaţa şi exemplul părinţilor” fapt pentru care „părinţii sunt chemaţi să trăiască adevărata credinţă, prin rugăciune şi fapte bune, şi să cultive iubirea şi dărnicia în familie, după chipul iubirii milostive a Preasfintei Treimi, astfel încât familia să fie mereu izvor de iubire şi de bucurie pentru copii”.


In a message for the Sunday of Parents and Children (June 7), Patriarch Daniel emphasizes the fundamental role that the family played during the coronavirus pandemic. His Beatitude called the family “a natural environment for raising and educating children for life.” “During this period, the time spent by parents with their children was greatly appreciated, as well as the effort to help them in carrying out various online school tasks,” notes His Beatitude. The Patriarch of Romania also draws attention to the fact that the personality and character of children “are formed not only by words and advice but also by the life and example of parents,” for which “parents are called to live the true faith through prayer and good works,” and to cultivate “love and generosity in the family, in the image of the merciful love of the Most Holy Trinity, so that the family may always be a source of love and joy for children.”


Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române – membru de onoare al Academiei Române și autor a zeci de lucrări și peste 1.ooo de studii și articole în periodicele din țară și străinătate. E-mail: cabinet.patriarhal@patriarhia.ro


Descarcă PDF

Trecerea la cele veșnice a Înaltpreasfințitului Părinte Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților (1929-2020) / His Eminence Pimen, Archbishop of Suceava and Rădăuți, reposed in the Lord - † DAMASCHIN Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților


Keywords: His Eminence Pimen, Archbishop, funeral service, monk, Sihăstria Putnei, cemetery, grave


Într-o atmosferă solemnă și pătrunzătoare, în adiere de vânt lin primăvăratec și alinată fiind durerea de duhul pascal în care ne aflam, citirile și cântările slujbei de înmormântare a călugărilor s-au înălțat către Dumnezeu pentru cel ce a trăit simplu, ca un monah, chiar și după ce a primit omofor și mitră. Mormântul smerit de la Sihăstria Putnei va fi locul unde vom alerga pentru rugăciune și mângâiere. Privindu-ne cu ochii săi blânzi, de un albastru plin de seninătate, din tabloul care-i străjuiește mormântul, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Pimen ne spune: «Aduceți-vă aminte de cuvintele mele și aceasta-mi va fi cea mai mare mulțumire!».


On 22 May 2020, at the Archdiocesan Cathedral in Suceava, the celebration of the Holy Liturgy was followed by the funeral service for His Eminence Pimen, Archbishop of Suceava and Rădăuți. The service was officiated by His Eminence Teofan ‒ Metropolitan of Moldavia and Bukovina, Locum Tenens of the Archbishop of Suceava and Rădăuți; His Eminence Teodosie ‒ Archbishop of Tomis; His Grace Damaschin Dorneanul ‒ Vicar Bishop of the Archdiocese of Suceava and Rădăuți.
In a solemn, impressive atmosphere, pervaded by the comforting Paschal spirit, under the spring breeze, the words and chants of the funeral service for monastics were offered to God for the reposed one who had ever led the simple life of a monk, even after he had received the episcopal omophorion and mitre.
The funeral service concluded with the condolences read out on behalf of His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church and of the President of Romania, Mr Klaus Werner Iohannis. These were followed by the address of His Eminence Metropolitan Teofan, and finally by the address delivered on behalf of the clergy of Bukovina by His Grace Damaschin Dorneanul, Vicar Bishop of the Archdiocese of Suceava and Rădăuți.
After the final parting kiss, the coffin containing the body of His Eminence Pimen was taken to Sihăstria Putnei Monastery, its resting place. At the monastery’s cemetery, according to the ritual, the procession moved around the wooden church, a beloved foundation of the Archbishop, then the coffin carrying the Archbishop’s remains was placed in the grave facing the church. Symbolically, the coffin was covered in an episcopal mantle and a monastic one, as symbols of the two intertwined callings of a soul and a life that had honoured both.
The humble grave at Sihăstria Putnei will be a place of prayer and consolation. Regarding us with his soft, serene blue eyes from the picture at his grave, His Eminence Arhiepiscop Pimen seems to be telling us: Remember my words and this will be my greatest satisfaction.


† DAMASCHIN Dorneanul - este membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cu rangul de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, cu titulatura „Dorneanul”. Doctor în teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu.


 
✥✥✥
Ceremonia de întronizare a Înaltpreasfințitului Părinte CALINIC, noul arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților / His Eminence Calinic, enthroned as the new archbishop of Suceava and Rădăuți -  Cătălin Acasandrei, Gabriel Rădășanu


Duminică, 26 iulie, în istoria Bisericii de pe meleagurile Bucovinei s-a mai scris o pagină. În incinta Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, credincioși, alături de oficialități locale și centrale, au participat la Sfânta Liturghie, săvârșită de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu un sobor de ierarhi, urmată de ceremonia de întronizare a Preasfințitului Părinte Calinic ca noul Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. Ierarhul, fost Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a fost ales în această nouă slujire în şedinţa de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 21 iulie 2020.
Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a dat citire Gramatei mitropolitane de înscăunare a Preasfințitului Părinte Calinic ca Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. În continuare, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim a citit mesajul transmis de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române intitulat: Gând de recunoștință pentru noua slujire încredințată. Părintele Patriarh i-a urat noului arhiepiscop ajutor de la Dumnezeu și l-a asigurat de prețuirea și sprijinul său și al Sfântului Sinod. Înaltpreasfinția Sa a transmis gând de recunoștință Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și întregului Sfânt Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru încrederea acordată, dar și Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Teofan, pentru propunerea spre această înaltă chemare, încheind prin a mulțumi oficialităților și tuturor celor care au ținut să fie prezenți la Suceava pentru a marca acest eveniment.


On Sunday, 26 July, a new page was added to the history of our Church in the land of Bukovina. At „Sfântul Ioan cel Nou [St John the New]” Monastery in Suceava, devout worshippers alongside representatives of the local and central authorities, attended the Holy Liturgy, celebrated by His Eminence Teofan, Metropolitan of Moldavia and Bukovina and a synaxis of bishops, followed by the ceremony of enthronement of His Grace Calinic as the new Archbishop of Suceava and Rădăuți. The hierarch, formerly a Vicar Bishop of Iași Archdiocese, was elected for this new office during the working session of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church, on 21 July 2020.
His Grace Ignatie, bishop of Huși, read out the Metropolitan Grammaton decreeing the enthronement of His Grace Calinic as Archbishop of Suceava and Rădăuți, following which His Eminence Archbishop Ioachim read out the address sent by His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, entitled: Gratitude for the new ministry. His Beatitude beseeched God’s help for the newly instated archbishop, and assured him of the appreciation and support extended by the Patriarch as well as the Holy Synod. His Eminence expressed his gratitude to His Beatitude Patriarch Daniel and to the entire Holy Synod of the Romanian Orthodox Church for entrusting him with this ministry, and to His Eminence Metropolitan Teofan, for putting forth the proposal for this appointment, and concluded by thanking the officials as well as all those present at Suceava in order to attend this event.


Cătălin Acasandrei - redactor-șef în cadrul Departamentului media și comunicații al Centrului cultural-misionar DOXOLOGIA, Iași
Locație: Iași; Email: catalin.acasandrei@mmb.ro


Gabriel Rădășanu - redactor al Revistei Biserica Ortodoxă Română, din cadrul Editurilor Patriarhiei Române;
Locație: București; Email: gabrielbogdan23@gmail.com


Locaşurile de cult ctitorite, restaurate şi înzestrate de Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu / The worship places established, restored and endowed by the Holy Prince Constantin Brâncoveanu - Arhim. conf. univ. dr. Vasile Miron


Keywords: Brâncoveanu, foundations, places of worship, Brancovan style


Sfântul voievod Constantin Brâncoveanu şi-a înscris un nume de glorie în istoria poporului român şi a Bisericii noastre Ortodoxe Strămoşeşti, pentru că s-a dăruit cu toată fiinţa sa în slujba apărării şi întăririi dreptei credinţe, militând pentru promovarea culturii şi artei religioase, întemeind locaşuri sfinte pe tot cuprinsul ţării şi înnoindu-le pe cele existente. În timpul domniei sale s-a instituit, prin grija sa, o adevărată şcoală de sculptori şi zugravi emeriţi care, prin talentul şi iscusinţa lor, au creat ceva unic în istoria artei şi arhitecturii noastre naţionale şi anume, stilul brâncovenesc rezultat din confluenţa influenţelor occidentale cu geniul românesc şi cu formele şi creaţiile sale artistice. Acest stil a rămas inegalat până astăzi prin splendoarea, minuţiozitatea şi exuberanţa decorului său sculptural şi pictural.


The Holy Prince Constantin Brâncoveanu is a glorious figure in the history of the Romanian people and our ancestral Orthodox Church. His entire life was a life of service, defending and strengthening the Orthodox faith, promoting religious culture and art, establishing new holy places of worship across the country and restoring the extant ones. During his reign and through his care was created an excellent school of sculptors and painters whose talent and skills produced a unique style in the history of our national art and architecture: the Brancovan style born at the intersection of Western art influence and Romanian genius, with its art forms and creations. This style is yet unparalleled in splendor, in the abundance and exuberance of its sculptural or pictorial decoration.


Arhimandritul Vasile MIRON - conferențiar universitar doctor în cadrul 
Facultății de Teologie a Universității „Ovidius” din Constanţa; Email: vasile1960miron@yahoo.com


Descarcă PDF

Ideile pedagogice ale Sfântului Ioan Hrisostom/ Pedagogic tenets of St John Chrysostom - Dumitru Fecioru

Articol publicat în: Revista Biserica Ortodoxă Română, Anul LV (1937), nr. 7-10, pp. 449-486


Keywords: society, lifestyle, education, young, educators, models, responsibility, moral principles, catechism, religious instruction, modern pedagogy


Dintre toți Părinții Bisericii, Sfântul Ioan Gură de Aur este singurul care ne-a lăsat în lucrarea sa cele mai numeroase și complete idei despre educație. În plus, el a făcut o lucrare specială pentru educația copiilor: Despre gloria deşartă şi cum trebuie să își crească părinţii pe copiii lor (Περί κενοδοξίας καί όπως δει τους γονέας άνατρέφειν τα τέκνα). El arată că originea răului de care suferă societatea se datorează lipsei de educație a tinerilor. Societatea, prin exemplul ei rău, naște răul; cu toate acestea, cei mai responsabili în acest sens sunt părinții. Nu sunt preocupați de conturarea sufletului copiilor lor; mai presus de toate, își dedică eforturile pentru a le face o situație socială și pentru a acumula bunuri pentru ei. Acesta este motivul pentru care educația este o necesitate. A educa - spunea marele ierarh – înseamnă a purta de grijă copiilor şi tinerilor, în ceea ce priveşte curăţenia sufletească şi bunacuviinţă, a-l creşte pe copil după principii morale, om drept şi evlavios, a-i modela inteligenţa, într-un cuvânt a te îngriji de mântuirea sufletului său. El compară educaţia cu o artă, iar sufletul copilului cu ceara, perla, statuia sau tabloul. Precum ceara moale poate fi uşor modelată, tot aşa şi sufletul copilului poate fi uşor modelat de la o vârstă fragedă.


Among all Church Fathers, St John Chrysostom is the only one to bequeath us numerous and exhaustive teachings on education. Moreover, he wrote a text dwelling on child rearing and education: On vainglory and the right way for parents to bring up their children (Περί κενοδοξίας καί όπως δει τους γονέας άνατρέφειν τα τέκνα). In this writing, he shows that the origin of the evils affecting society lies in the deficient education of the young. Society offers wrong role models and engenders evil by setting bad examples; however, parents bear the greatest responsibility in education. They are not concerned with the state of their children’s souls; above all, they pursue the achievement of high social status and amass wealth for their sake. By their lifestyle and the teachings and examples they offer their children, they actually act as if they wanted to destroy young souls. This is why education is a necessity. Educating – the great hierarch states – is caring for children’s and young people’s purity of soul, propriety and decency; raising children according to the moral principles so they may grow into righteous and devout adults; shaping their minds and thoughts – in brief, caring for the salvation of their souls. St John Chrysostom compares education to art or craft, and children’s souls to wax, pearls, statues or paintings. Just as soft wax is able to be easily fashioned, similarly a child’s soul can be shaped from young age. God, working together with parents in educating children, has placed great responsibility on parents; they are the primary educators of their children. However, St John Chrysostom states that other persons have their contribution as well; they are the children’s teachers. Monastics offer the good example of a pure life. Having described children’s souls, St John Chrysostom goes on to provide the necessary advice to educators and teachers, to achieve the education of language, hearing, smell, sight, self-control and reason. The educational methods recommended by St John Chrysostom are the following: monitoring, corporal and non-corporal penalties, stimulating the soul, creating good habits. Children should always prompted to do the edifying things: fasting, praying, attending church services and catechism. By recommending catechism and religious instruction, he is the precursor of modern pedagogy. He offers similar advice regarding the education of young girls, adding that they should be accustomed to modesty in dress, appearance and behaviour, and should be taught how to manage the household and become good mothers. Good education is never devoid of fruit, either in this age or in the age to come.


Pr. prof. univ. dr. DUMITRU FECIORU, erudit teolog și traducător al textelor patristice

n. 18 iun. 1905, în Poiana, jud. Bacău, decedat la 22 febr. 1988 în Bucureşti. Studii la Seminarul Veniamin din Iaşi (1918-1926) şi la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1926-1930), cu studii de specializare la Facultăţile de Teologie din Atena (1930-1932), Berlin şi Munchen (1935-1936), doctoratul în teologie la Bucureşti în 1935. Funcţionar la biblioteca Ateneului Român (1927-1930 şi 1938-1940), profesor la Seminariile teologice  „Neagoe Vodă” din Curtea de Argeş (1933) şi „Nifon” din Bucureşti (1937-1938); preot la biserica „Cuţitul de Argint” din Bucureşti (1940-1988); conferenţiar de Omiletică patristică la Facultatea de Teologie din Bucureşti (1946-1948), lector de Limba greacă la Institutul Teologic Universitar (1949-1955), conferenţiar (1955-1956) şi profesor (1956-1959) la catedra de Noul Testament, la cursurile de doctorat; bibliotecar şef la biblioteca Sfântului Sinod (1959-1961), consilier patriarhal la sectorul Relaţii externe bisericeşti (1961-1971), profesor de Patrologie la Institutul Teologic din Bucureşti (1971-1975). A desfăşurat o bogată activitate de traducere din literatura patristică, mai ales din Sfântul Ioan Gură de Aur.


Descarcă PDF