Contents
2019 - Commemorative Year of Patriarchs Nicodim Munteanu and Iustin Moisescu, and of the translators of church books in the Romanian Patriarchate
The address delivered by His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, opening the autumn session of the Pastoral-missionary Conference – Bucharest, the Palace of the Patriarchate, 11 November 2019.................... 7
 
Pastoral letters
Pastoral letter of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church for the first Sunday in the Lord’s Nativity fast......................... 19
Blessing parents and children - Pastoral letter of His Beatitude Patriarch Daniel for the feast of Lord’s Nativity .............................. 30
 
Events
Putna Monastery celebrates the 550th anniversary of its consecration (1 September) - Gabriel Rădășanu.................... 39
School and Church endorse the education of pupils in the rural and urban environments
Address of His Beatitude Daniel, Patriarch of Romania, for the beginning of the new school year 2019-2020....................................... 51
The 12th anniversary of the enthronement of His Beatitude Daniel (30 September), Archdeacon Ştefan Sfarghie, Deacon Ioan-Aurelian Marinescu...............................53
The National Symposium of Theology „The Romanian village: shaping, preserving and fostering the national character and the Orthodox faith” (6-9 October 2019)
Andrei Butu, Vasile-Robert Nechifor............................ 69
The annual meeting of the military clergy in Romania (8 October) - Andrei Butu.................. 79
 
Tribute to Dimitrie Ionescu-Berechet, architect of the Romanian Patriarchate, 50 years after his repose in the Lord (8 October) - Sorin Ioniţe..................... 84
Festive inauguration of the new headquarters of the Rectorate of Bucharest University (9 October) - Andrei Butu, Mihail Mere-Albe......................... 90
The feast of Blessed Paraskevi celebrated in the city of Iași (14 October) - Flavius Popa, Iulian Dumitraşcu................................... 97
The remains of queen‑mother helen Of Romania repatriated and re-entombed at Curtea de Argeș (17-19 October) - Deacon Alexandru Briciu, Gabriel Rădășanu.............. 116
Events dedicated to the pilgrimage for the feast of Blessed Demetrios the New, the patron saint and protector of Bucharest (25-29 October)
Archdeacon Ştefan Sfarghie, Marius Nedelcu, Andrei Butu    132
The solemn session of the Romanian Parliament dedicated to the National Day (2 December) - Vasile-Robert Nechifor.................................. 182
Consecration of the military church within the precincts of the Ministry of National Defence (MApN) (9 December) - Iulian Dumitraşcu........................ 185
His Beatitude Patriarch Daniel awarded Honorary Citizenship of Bucharest City (12 December) - Vasile-Robert Nechifor........................... 188
Solemn Synod meeting dedicated to the Revolution of 1989 (16 December) - Andrei Butu, Vasile-Robert Nechifor.......................... 191
Celebrating the name day of His Beatitude Daniel, the Patriarch of Romania (17 December) - Marinel Laurențiu Marcu.......................... 202
His Beatitude Patriarch Daniel attends the investiture ceremony of the President of Romania (21 December) - Marinel Laurențiu Marcu...................... 219
Remembrance service for the heroes of the Romanian Revolution of 1989 at the Patriarchal Cathedral (22 December) - Marinel Laurențiu Marcu................. 222
 
The work agenda of the Patriarch of Romania
The work agenda of His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church (1 September - 31 December 2019)....................... 227
 
Studies
Gregory the Great (590-640 AD) and the historical tradition of Emperor Trajan - Pr. Assoc. Prof. Marin Cojoc......................... 255
 
Romanian orthodox Diaspora
The first Romanian Orthodox monastery consecrated in Portugal (17 November) - Vasile-Robert Nechifor, Mihail Mere-Albe................ 269
The first Romanian Orthodox church consecrated in South Africa (30 November) - Gheorghe Cristian Popa............... 272
 
Orthodoxy in dialogue
Message addressed by His Beatitude Patriarch Daniel, to the participants in the 27th International Ecumenical Conference on Orthodox Spirituality, Bose Monastery (4-6 September).......................... 281
The International Meeting of the Orthodox Youth (ITO 2019) (5-8 September) - Ștefana Totorcea, Andrei Butu .................................. 283
The first meeting of the Preparatory Committee for the 18th Plenary Session of the International Joint Commission on the theological dialogue between the Lutheran World Federation and the Orthodox Church (24 September – 1 October)
Gheorghe Anghel................................ 311
The delegation of the Romanian Patriarchate attends the cultural and religious events celebrating 25 years in office of Metropolitan Panteleimon of Veria (9-10 November)
Darius Echim...................... 314
Presentation visit to the Romanian Patriarchate of His Excellency Mr Adrian Zuckerman, ambassador of the United States of America to Romania (19 December)
The press office  of the Romanian Patriarchate............. 318
 
Restitutions
Folklorist priests and their contribution to the development of Romanian Folklore Studies - Deacon Marin Velea.............. 323
 

2019 - Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești în Patriarhia Română


 Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat în deschiderea lucrărilor Conferinţei pastoral-misionare de toamnă a clericilor din Arhiepiscopia Bucureștilor, București, Palatul Patriarhiei Române, 11 noiembrie 2019


Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2019 drept Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești. Ne-am propus, așadar, în acest an să evocăm personalitățile marcante ale culturii teologice românești, care, prin ostenelile lor cărturărești, au contribuit la luminarea credincioșilor prin cultură și la trezirea conștiinței românești.


The Holy Synod declared the year 2019 as Solemn Year of the Romanian Village (of priests, teachers and diligent mayors) and Commemorative Year of Patriarchs Nicodim Munteanu and Iustin Moisescu, and of the translators of church books in the Romanian Patriarchate. Patriarch Daniel offered the opening remarks noting that the declaration of the year as solemn year of the Romanian village was inspiring. “It has had a positive effect not only in the Church, that is, in church units, but also in society. People of culture, people of arts and even local and central administrations were sensitized by this topic of the Romanian village that had been less debated.” The Patriarch added that ‘this calls us to more responsibility and more care to preserve and transmit the perennial values of the Romanian village.


 Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, este membru de onoare al Academiei Române și autor a zeci de lucrări și peste 1.ooo de studii și articole în periodicele din țară și străinătate.

E-mail: cabinet.patriarhal@patriarhia.ro


Descarcă PDF

Mănăstirea Putna a sărbătorit 550 ani de la sfinţire/Putna Monastery celebrates the 550th anniversary of its consecration
(1 septembrie), Gabriel Rădășanu


Mănăstirea Putna, primul aşezământ monastic ctitorit de Sfântul Domnitor Ştefan cel Mare, a sărbătorit duminică 550 de ani de la sfinţire. Târnosirea a avut loc în 3 septembrie 1469. Manifestările aniversare au început de sâmbătă prin aducerea şi depunerea pe mormântul domnitorului a fragmentului păstrat până azi din paltinul aflat pe locul unde s-a construit altarul mănăstirii, a candelei de ceramică ce s-a aflat la temelia mănăstirii și a Coroanei reconstituită a lui Ştefan cel Mare. În a doua parte a zilei, de la ora 19:00, a fost oficiată Slujba Privegherii. Duminică, Sfânta Liturghie la care au participat foarte mulţi credincioşi şi pelerini a fost prezidată de Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord. Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Eustatie Protopsaltul” al mănăstirii și de Corul bisericii „Sfântul Ilie” din Târgul Neamț, informează Mănăstirea Putna. După slujbă, Mitropolitul Serafim a dat citire mesajului Preafericitului Părinte Patriarh Daniel transmis la acest mare eveniment. În mesajul intitulat Mănăstirea Putna – 550 de ani înălţaţi la cer şi dăruiţi Preasfintei Treimi, Patriarhul României a prezentat un mini istoric al aşezământului monahal şi rolul mănăstirii în dăinuirea neamului românesc. „Bogatele activităţi liturgice, culturale şi patriotice, organizate sistematic în ultimul timp de această sfântă mănăstire, ne arată că Mănăstirea Putna, ctitorie a Sfântului Voievod Ştefan cel Mare, domnitorul Moldovei, a fost, atât în vremuri bune, cât şi în vremuri grele, o candelă vie a unităţii de credinţă şi neam a poporului român”, a spus Preafericirea Sa. După citirea mesajului, Mitropolitul Serafim a făcut referire la două situaţii dificile cu care se confruntă poporul român. „Aș putea spune că aici, la Putna, Sfântul Ștefan se întoarce în mormânt și ar vrea să revină pe pământ și cred că prima lege pe care ar da-o ar fi să nu mai plece românii din țară. Iar a doua: să oprească înstrăinarea bogățiilor țării”. A fost susţinut apoi un recital de muzică și poezie „La 550 de ani de la sfințirea Maicii îndurătoare – Putna” de Grupul vocal tradițional „Ai lui Ștefan, noi oșteni” de la Liceul Tehnologic „Ion Nistor”, Vicovu de Sus. Tot cu această ocazie, a fost lansat prima parte a filmului documentar marca Trinitas TV „Mănăstirea Putna. Epoca ștefaniană” şi volumul „De veghe în casa Măriei Sale. File de Pateric de la Mănăstirea Putna”, ediția a doua.


Putna monastery, the first monastic foundation of the Holy Voivode Stephen the Great, celebrated on Sunday the 550th anniversary of its consecration. The consecration took place on 3 September, 1469. Anniversary celebrations began on Saturday, by laying on the ruler’s tomb a particle still extant of the plane tree that used to stand on the spot of the monastery’s altar, as well as the ceramic vigil lamp placed at the foundation of the monastery, and the reconstructed crown of Stephen the Great. Later during the day, the Vigil service was officiated, starting at 7 p.m. On Sunday, the Holy Liturgy attended by a great number of faithful and pilgrims was presided by Metropolitan Seraphim of Germany, Central and Northern Europe. The liturgical responses were chanted by the monastery’s psaltic music group „Eustatie Protopsaltul [Protopsaltis Eustathius]” and the choir of St Elijah church in Târgu Neamț, according to the statement released by Putna Monastery. After the holy service, Metropolitan Seraphim read out the address sent by His Beatitude Patriarch Daniel for this major event. In his message, entitled „Putna Monastery – 550 years pledged to heaven and offered up to the Most Holy Trinity”, the Patriarch of Romania presented a brief history of this monastic settlement and spoke of the role of monasteries in the life of the Romanian people. „The rich liturgical, cultural and patriotic events, regularly held of late by this holy monastery, demonstrate that Putna, the foundation of our holy voivode Stephen the Great, ruler of Moldavia, has been in both good and harsh times – come rain or shine – a promoter of the unity of the faith and nation”, His Beatitude stated. After reading out the address, Metropolitan Seraphim spoke of two challenges faced by the Romanian people. „I believe that here, at Putna, Saint Stephen is turning in his grave and wishes he could return on earth, where his foremost concern would be to stop Romanians from leaving the country. And secondly, he would put an end to the alienation of our country’s wealth”. Then a music and poetry recital followed under the title „550 years since the consecration of our gracious mother – Putna”, offered by the traditional music group „Ai lui Ștefan, noi oșteni [We, Stephen’s soldiers]” of the Technological Highschool „Ion Nistor”, Vicovu de Sus. The event concluded with the launch of the first part of the Trinitas TV documentary film „Putna Monastery. Stephen’s Era” and the volume „Vigil at His Highness’ abode – the Paterikon of Putna Monastery”, second edition.


Gabriel Rădășanu - redactor al Revistei Biserica Ortodoxă Română, din cadrul Editurilor Patriarhiei Române
Locație: București
E-mail: gabrielbogdan23@gmail.com

  

✥✥✥

 

Repatrierea Reginei‑mamă Elena a României și reînhumarea ei la Curtea de Argeș/ The remains of Queen-mother Helen of Romania repatriated and
re-entombed at Curtea de Argeș
(17-19 octombrie)

Diac. Alexandru Briciu, Gabriel Rădășanu


Osemintele reginei-mamă Elena a României au fost repatriate vineri, 18 octombrie 2019. La sosire, pe Aeroportul Internațional Otopeni, a urmat un ceremonial militar și religios, la care au participat Majestatea Sa Margareta și membri ai Familiei Regale, reprezentanți ai instituțiilor Statului, ai Bisericii Ortodoxe Române, ai Armatei României, ai Corpului Diplomatic și ai altor confesiuni și religii din România. Biserica Ortodoxă Română a fost reprezentată de Mitropoliții Nifon și Iosif, alături de Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul. Ierarhii au oficiat o slujbă de pomenire pentru Regina Elena. Cortegiul funerar a plecat de la Aeroportul Internațional Otopeni spre Palatul Elisabeta. Sicriul a fost depus pentru trei sferturi de oră în Sala Regilor de la Palatul Elisabeta, unde Patriarhul României i-a adus un omagiu Reginei Elena. Catafalcul Reginei Elena a fost dus apoi la Curtea de Argeş, în Noua Catedrală Arhiepiscopală şi Regală. Reînhumarea a avut loc în pridvorul noii Catedrale Arhiepiscopale şi Regale. Regina Mamă Elena a plecat definitiv din România pe 3 ianuarie 1948, împreună cu Regele Mihai. Alteța Sa a decedat în exil pe 29 noiembrie 1982, fiind înmormântată în cimitirul Boix-de-Vaud din Lausanne.


Regina-mamă Elena a României, mama regelui Mihai I, s-a născut pe 3 mai 1896, la Palatul Tatoi, lângă Atena. Alteţa Sa Regală Principesa Elena a Greciei şi a Danemarcei a fost fiica regelui Constantin I al elenilor şi a reginei Sofia (născută Principesă Imperială a Prusiei). A fost sora regilor George al II-lea, Alexandru şi Pavlos ai Greciei. S-a căsătorit la Atena, la 10 martie 1921, cu Principele Moştenitor Carol, de care a divorţat la 21 iunie 1928. În 1940, a devenit regina-mamă a României. A murit în ziua de 28 noiembrie 1982, la Lausanne. Spre deosebire de regele Mihai I, regina Elena nu a şi-a mai revăzut niciodată ţara.


The remains of Queen-mother Helen of Romania were repatriated on Friday, 18 October 2019. They were received on the International Airport Otopeni, with a military and religious ceremony, attended by Her Majesty Margareta and members of the Royal Family, state officials, representatives of the Romanian Orthodox Church, of the Romanian Army, of the Diplomatic Corps and of other denominations and religions of Romania. The Romanian Orthodox Church was represented by Metropolitans Nifon and Iosif, as well as the Patriarchal Vicar Bishop Varlaam Ploieșteanul. The hierarchs officiated a religious service for Queen Helen.
The funeral procession then left the International Airport Otopeni for Elisabeta Palace. The coffin lay for 45 minutes in the Kings’ Hall, Elisabeta Palace, where the Patriarch of Romania offered a prayer for the repose of the soul of Queen Helen. The coffin of Queen Helen was then taken to Curtea de Argeş, to the New Archdiocesan and Royal Cathedral. On Saturday, 19 October 2019, around lunchtime, the funeral service was officiated in the foundation of the Saint Neagoe Basarab. The service was celebrated by Metropolitan Nifon, Archbishop of Târgovişte. Alongside the patriarchal exarch concelebrated Metropolitan Iosif of Western Europe, Archbishop Varsanufie of Râmnic and the local hierarch, Archbishop Calinic of Argeş. The service was attended by Her Majesty Margareta – Custodian of the Crown, Prince Radu, Princess Sofia, Princess Maria and Duke Amedeo of Aosta, Princess Mafalda, the daughter of the Duke of Aosta, and Lord Peter Rosslyn, Master of the Household for the Prince of Wales and Duchess of Cornwall. The ceremony ended with His Eminence Metropolitan Nifon reading out the address of His Beatitude Patriarch Daniel, entitled The Queen-Mother Helen of Romania. A light of the faith, strengthened by suffering. The coffin was carried on the shoulders by members of „Michael the Brave” Guards Brigade to the New Archdiocesan Cathedral, where the re-entombment ceremony took place. As the coffin was lowered into the crypt, it received the 21-gun salute and the National Anthem and the Royal Anthem were intoned. After the funeral ceremony concluded, Her Majesty Margareta, Custodian of the Crown of Romania, came out of the cathedral carrying the Queen-Mother’s standard which she handed to the Royal secretary, in order to be subsequently displayed in the museum of Săvârşin. Apart the officials in attendance, more than 1,000 persons were present for the reburial ceremony.

Diac. Alexandru Briciu - redactor-șef al Ziarului Lumina 
Locație: București
E-mail: briciu.alexandru@gmail.com
Gabriel Rădășanu - redactor al Revistei Biserica Ortodoxă Română, din cadrul Editurilor Patriarhiei Române
Locație: București
E-mail: gabrielbogdan23@gmail.com

 
✥✥✥
Ședință solemnă a Sfântului Sinod dedicată Revoluției din 1989/Solemn Synod meeting dedicated to the Revolution of 1989 (16 decembrie)  
Andrei Butu, Vasile-Robert Nechifor


 Aniversarea a 30 de ani de la căderea comunismului și comemorarea eroilor căzuți la Revoluția Română din decembrie 1989 au fost marcate la Patriarhie în data de 16 decembrie 2019, printr-o serie de evenimente solemne la care au participat Patriarhul României și membrii Sfântului Sinod, Președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici, autorități, oameni de cultură, profesori, studenți și elevi. Manifestările au început cu o slujbă de pomenire în Catedrala Patriarhală pentru cei care și-au pierdut viața în evenimentele din ’89. Parastasul a fost oficiat de Episcopul vicar patriarhal Ieronim Sinaitul, care era slujitor al Catedralei Patriarhale în timpul Revoluției. Manifestările au continuat la Palatul Patriarhiei cu Ședința solemnă a Sfântului Sinod dedicată împlinirii a 30 de ani de la căderea regimului comunist. Ședința a fost deschisă de Patriarhul Daniel care s-a adresat celor prezenți prin cuvântul intitulat „Jertfa lor, temelia libertății noastre”. Preafericirea Sa a subliniat că „împlinirea a treizeci de ani de la căderea comunismului constituie un prilej de a mulțumi lui Dumnezeu pentru darul libertății poporului român”. La ședința solemnă a luat cuvântul Octav Bjoza, Președintele Asociației Foștilor Deținuți Politici, care a evidențiat că cei pe care îi reprezintă au parcurs „o etapă tristă, rușinoasă din istoria recentă a poporului român”. În continuare, Episcopul vicar patriarhal Varlaam Ploieșteanul a făcut o prezentare a volumului „Mărturii și evocări din lagăre și închisori. 30 de interviuri cu deținuți politici din perioada comunistă”, apoi participanții la Ședința solemnă au fost invitați să vizioneze secvențe din filmele documentare: „Decretul 410/1959”, „Revoluția din 1989” și „Mărturisitori ai Ortodoxiei în temnițele comuniste”, producții Trinitas TV. A urmat un concert susținut de Tronos în care au fost interpretate cântări și colinde pe versurile unor foști deținuți politici. La final a luat cuvântul Teodor Baconschi care a invitat audiența să viziteze Expoziția „Publicația Vestitorul Ortodoxiei, martor al unui nou început în viața Bisericii” din Sala Europa Christiana. Inițiativa apariției „Vestitorului Ortodoxiei” a aparținut unui grup de tineri clerici și teologi, între care actualul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, și Înaltpreasfințitul Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, pe atunci slujitori în administrația bisericească centrală și cadre didactice la Institutul Teologic de Grad Universitar din București, precum și Teodor Baconschi, la ora aceea redactor la una din revistele bisericești centrale.


The 30th anniversary of the demise of communism and the remembrance of the heroes who fell during the Romanian Revolution of December 1989 were marked by the Romanian Patriarchate on 16 December 2019, with a series of solemn events attended by the Patriarch of Romania and members of the Holy Synod, the President of the Former Political Prisoners Association, state officials, scholars, professors and students. These events opened with a memorial service officiated in the Patriarchal Cathedral in remembrance of those who laid down their lives during the events of 1989. The memorial service (Panikhida) was officiated by Patriarchal Vicar Bishop Ieronim of Sinaia, who was serving at the Patriarchal Cathedral at the time of the Revolution. The events continued at the Patriarchal Palace with the Solemn Meeting of the Holy Synod, dedicated to the 30th anniversary of the fall of the communist regime. The meeting was opened by His Beatitude Patriarch Daniel, whose address was entitled „Their sacrifice is the foundation of our freedom”. His Beatitude noted that „ The 30th anniversary of the fall of communism is an occasion to thank God for the gift of freedom of the Romanian people”. Another address was given during the solemn session by Octav Bjoza, President of the Association of the Former Political Prisoners, who stated that those on behalf of whom he was speaking had lived through „a painful, shameful period in the recent history of the Romanian people”. Then Patriarchal Vicar Bishop Varlaam Ploieșteanul presented the volume „Testimonies and evocations of concentration camps and prisons. 30 interviews with political prisoners of the communist period”, then the participants in the solemn session were invited to watch selections from the documentary films: „Decree no. 410/1959”, „The Revolution of 1989” and „Confessors of the Orthodox faith in the communist prisons”, produced by Trinitas TV. These were followed by a concert offered by Tronos choir, singing carols and compositions setting to music verses by former political detainees. The meeting concluded with a speech by Teodor Baconschi, who invited the participants to visit the exhibition entitled „The Herald of Orthodoxy – witness to a new beginning in the life of the Church” organized in Europa Christiana Hall. The initiative of issuing the „Herald of Orthodoxy” belonged to a group of young priests and theologians, among them today’s Patriarch of the Romanian Orthodox Church, His Beatitude Daniel, and His Eminence Casian, Archbishop of Lower Danube, at the time members of the central church administrative staff and professors at the Theological Institute of University Status in Bucharest, as well as Teodor Baconschi, then an editor for one of the central Church journals.


Andrei Butu - redactor în cadrul Departamentului „Actualitatea religioasă” al Ziarului Lumina
E-mail:andrei.ziarullumina@gmail.com
Vasile-Robert Nechifor - redactor Ziarul Lumina
E-mail: robertnechifor@yahoo.com

Grigorie cel Mare (590-640) și tradiția istorică a împăratului Traian/
Gregory the Great (590-640 AD) and the historical tradition of Emperor Trajan
 Pr. conf. univ. dr. Marin Cojoc


Sfântul Grigorie a pus în slujba Bisericii darurile sale de organizator și scriitor bisericesc. O reprezentare mai puțin cunoscută este, însă, aceea în care Sfântul Grigorie cel Mare îl scoate din iad pe împăratul Traian, fapt care avea să contribuie decisiv la salvarea unui monument de cea mai mare importanță pentru identitatea culturală și lingvistică a poporului roman și anume Columna lui Traian pe care unele autorități ale timpului și unii cetățeni voiau să o dărâme pentru a fi folosită la alte construcții. Autoritatea și intervenția lui au fost salvatoare pentru acest monument istoric cât și pentru altele din Roma și din provinciile apropiate.


Saint Gregory the Great was born to a family belonging to the Roman high nobility (gens Anicia). He became first a pretor (praetor) in 573, then a prefect (praefectus) of the city of Rome in 574 AD. However, in 576 AD Gregory withdrew to one of the monasteries he had founded, where in 578 he was ordained a deacon. After three years of monastic life, in 579 AD he was sent on a mission as apocrisiarius (papal nuncio) to Constantinople, where he served until 585. Upon his return to Rome, he was elected pope in 590 AD with the support of the emperor of Constantinople, Mauricius (Maurice). Saint Gregory placed in the service of the Church his organizational skills as well as his talent as a Church writer. One of his less known iconic representations shows Saint Gregory the Great releasing emperor Trajan from hell, which decisively contributed to the safeguarding of a monument of the greatest importance for the cultural and linguistic identity of the Romanian people: the Trajan’s Column, which some of the times’ authorities as well as some of the citizens intended to dismember in order to use it for other constructions. Saint Gregory’s intervention and his authority were able to save this historic monument as well as other ones, in Rome and the neighboring provinces.


Pr. Marin COJOC - conferențiar universitar doctor la Catedra de Istoria Bizanțului și Istoria Bisericească Universală a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din Craiova
Locație: București
E-mail: marin.cojoc@yahoo.com


 

 

 
Preoți folcloriști și contribuția lor la dezvoltarea folcloristicii românești/
Folklorist priests and their contribution to the development of Romanian Folklore Studies
Diac. Marin Velea


Studiu publicat original în: Biserica Ortodoxă Română, CII (1984), 11-12, pp. 791-806.


Trăind în mijlocul oamenilor de la țară și cunoscând obiceiurile, tradițiile și producțiile folclorice de toate genurile, preoții și învățătorii au fost singurii intelectuali ai satelor care au adus o contribuție considerabilă culegerii, corectării, valorificării și publicării producțiilor populare românești. Deși majoritatea culegerilor lor s-au realizat cam la voia întâmplării, procedând fiecare cu mijloace și metode proprii, meritele acestor pionieri ai cercetării creației folclorice românești sunt absolut incontestabile. Articolul înfățișează chipuri ale preoților și învățătorilor cu bogată activitate folclorică în istoria culegerii și valorificării folclorului literar românesc. Între acestea se numără: Teodor Bălășel, Gheorghe N. Dumitrescu-Bistrița și Simion Florea Marian, neobosiți cercetători, pilde pentru toți cei care au dragoste față de creația populară.


By living among the peasants and knowing their customs, traditions and folklore productions, priests and teachers were the only intellectuals of rural life able to contribute significantly to collecting, publishing and publicizing Romanian folk productions. Although most of their work was rather unsystematic, as each one employed his own means and methods, the merits of these pioneers in the field of Romanian folklore studies are absolutely incontestable. The article presents the figures of priests with notable activity in collecting the Romanian folk literature. Among them are the following: Teodor Bălășel, one of the most important personalities of Romanian Folklore Studies of late 19th century and the early decades of the 20th century, who alongside other priests and teachers, established an association of folklore collectors; priest Gheorghe N. Dumitrescu-Bistrița, a tireless researcher and a model to be followed by all those who love folklore creations, and one of the elite scholars investigating the world of the Romanian village, with significant artistic, cultural and social achievements in the interwar period. The example set by the worthy folklorist priest Gheorghe N. Dumitrescu-Bistrița, who collected valuable literary and musical folklore productions and preserved them in excellent conditions, edited and published them, should be followed not only by the priests serving our ancestral Church, but by all those who love and appreciate the Romanian folk literature and music, which belongs among the great universal cultural and artistic values due to their melodic beauty and depth of ideatic content; Simion Florea Marian, the folklorist priest who diligently studied and researched, and constantly participated in the social and cultural life of the town of Suceava, and who during his short lifetime undertook huge efforts to collect and process folklore material.


Diac. Marin Velea - compozitor, muzicolog, dirijor.
În prezent preot conferențiar universitar doctor la Facultatea de Teologie  Ortodoxă a Universității Pitești