Contents

2018 – Solemn Year of the Unity of Faith and Nation

The address delivered by His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, opening the Pastoral-missionary Conference of the Clergy of Bucharest Archdiocese, Bucharest, 14 May 2018 .............. 7

 

Events

The ceremonial reciting of the names of heroes fallen in the First World War (17 May) - Silviu Dascălu, Bogdan - Gabriel Rădășanu ................ 15

Celebrating the historical patronal feast of the Patriarchal Cathedral (21 May) - Archdeacon Ștefan Sfarghie, Ioan Bușagă..................... 19

The National Congress of Theology „Ecclesial unity and national unity. Historical and theological aspects” (20-24 May)

Archdeacon Ştefan Sfarghie, Alexandru Briciu............. 30

Archimandrite Veniamin Goreanu ordained as Bishop of Southern Bessarabia Eparchy (26 May) - Archdeacon Ștefan Sfarghie...................... 43

The Holy Trinity feast – patronal feast of BASILICA Press Centre of the Romanian Patriarchate (28 May) - Alexandru Briciu..................... 50

The National Conference „Dogmatic unity and national specificity in church painting” (28-31 May) - Alexandru Briciu, Marinel - Laurențiu Marcu...... 56

The reconsecration of Dealu Monastery katholikon (10 June) - Pr. Sorin - Vasile Tancău, Alexandru Briciu.................. 61

Archimandrite Timotei Bel ordained as Vicar Bishop of the Diocese  of Maramureș and Sătmar (24 June) - Marius Nedelcu......................... 72

The 67th anniversary of His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church (22 July) - Ioan Bușagă................. 78

 

The work agenda of the Patriarch of Romania

The work agenda of His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church (1 May - 31 August 2018).......................... 87

 

Studies

Justiniana Prima, in light of the new interpretations - Pr. prof. dr. Vasile V. Muntean..................... 111

 

Romanian orthodox Diaspora

Archimandrite Atanasie Rusnac ordained as Vicar Bishop of the Romanian Orthodox Diocese of Italy (1 May) - Ioan Bușagă........... 125

The Annual Priests’ Conference and the Eparchial Assembly of the Romanian Orthodox Archdiocese of Germany, Austria and Luxembourg (4-5 May)

Pr. Ioan Dumitru Popoiu................. 133

The Congress of the Romanian Orthodox Metropolis of Western and Southern Europe (10-12 May)

Alexandru Ojică........................... 137

The Extraordinary Eparchial Assembly of the Diocese of Bălţi (12 June)

Sorin Ioniţe....................................... 143

The reconsecration of the „Holy Apostles Peter and Paul” Cathedral of the Romanian Orthodox Diocese of Australia and New Zealand (1 July)

Alexandru Briciu........................... 147

The Eparchial Congresses of the Romanian Orthodox Metropolis of the Americas (29 June - 1 July)

Ioan Bușagă....................... 150

Collaboration Protocol concluded between the Romanian Patriarchate and the Ministry for Romanians Abroad (17 July)

the press office of the Romanian Patriarchate.............. 157

 

Orthodoxy in dialogue

Presentation visit to the Romanian Patriarchate of His Excellency Mr Guillermo Ordoria, ambassador of Mexico to Romania (10 May)

The press office of the Romanian Patriarchate.............. 161

The General Assembly of the Conference of European Churches (CEC) (31 May - 7 June) - Alexandru Briciu....................... 163

Visit to the Romanian Patriarchate of His Eminence Theodosios, Archbishop of Sebastia (11 June)

The press office of the Romanian Patriarchate.............. 167

The International Conference on Digital Media and Orthodox Pastoral Care held at the Orthodox Academy of Crete (Greece) (18-21 June)

Pr. Nicolae Dascălu.................................................... 169

The 24th edition of the International Congress of Theology „Pavlia” (26-29 June) - Marius Nedelcu.................... 174

 

Restitutions

The contribution of the Romanian Orthodox Church to the creation of the Great Union - † Nifon Ploieșteanul, Patriarchal Vicar Bishop.............. 183

 

Descarcă PDF

 

2018 – Anul omagial al unității de credință și de neam


Celebrarea Anului omagial al unității de credință și de neam reprezintă, pentru Biserica Ortodoxă Română, expresia comuniunii și mărturisirii sale de credință, rămase neschimbate în decursul istoriei.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a stabilit ca, în cadrul conferinței pastoral-misionare semestriale a preoților din primăvara anului 2018, să fie analizată unitatea de credință și de neam prin reliefarea următoarelor teme: Unitatea de credință – temelie a unității Bisericii; unitatea Bisericii în fața persecuțiilor; unitatea Bisericii în fața ereziilor; unitatea Bisericii în fața curentelor filosofice și ideologiilor politice; și contribuția Bisericii la promovarea conștiinței naționale a poporului român și la făurirea statului român unitar modern.


Cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la deschiderea lucrărilor Conferinţei pastoral-misionare de primăvară a clericilor din Arhiepiscopia Bucureştilor, Bucureşti – 14 mai 2018, Ploieşti – 15 mai 2018, Câmpina – 16 mai 2018.


Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, este membru de onoare al Academiei Române și autor a zeci de lucrări și peste 1.ooo de studii și articole în periodicele din țară și străinătate.

E-mail: cabinet.patriarhal@patriarhia.ro


Descarcă PDF

Cea de-a 24-a ediție a Congresului Internațional de Teologie „Pavlia” (26 -29 iunie)/ The 24th edition of the International Congress of Theology „Pavlia” Between 26-29 June, the town of Veria, Greece, hosted the International Congress of Theology „Pavlia”- Marius Nedelcu


La Veria, în Grecia, s-a desfășurat în perioada 26-29 iunie Congresul internaţional de Teologie „Pavlia”. Delegatul Patriarhiei Române la eveniment a fost Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei şi Locțiitorul Episcopiei Daciei Felix. Tema din acest an a simpozionului, ajuns la cea de-a XXIV-a ediție, a fost „Binevestirea Sfintei Evanghelii (evanghelizare) și misiune, după Sfântul Apostol Pavel”. Cu acest prilej, Preasfinţitul Părinte Siluan a transmis mesajul Părintelui Patriarh Daniel intitulat „Sfântul Apostol Pavel – model actual de misiune creștină”. În mesaj, Preafericirea Sa a salutat în mod deosebit „alegerea unei teme atât de actuale” evidenţiind că Sfântul Apostol Pavel a fost „cel mai mare misionar al Bisericii lui Hristos”. „Deşi a fost, mai întâi, un prigonitor aprig al creștinilor, totuși Saul din Tars, prin convertire, și-a schimbat viața în mod radical, devenind un mărturisitor fervent al lui Hristos Cel răstignit şi înviat, un Apostol și un propovăduitor al Evangheliei lui Hristos până la marginile Imperiului Roman. Predica sa avea ca teme centrale Crucea lui Hristos şi Învierea lui Hristos, prin care se vede iubirea lui Dumnezeu pentru mântuirea tuturor oamenilor”. Simpozionul international, ajuns la cea de-a 24 ediție, cuprinde programele liturgice, culturale și bisericești dedicate în special cinstirii Sfântului Apostol Pavel, Ocrotitorul Mitropoliei de Veria, Nausa și Kampania, care în această Mitropolie, se întind în fiecare an, de-a lungul întregii luni iunie.


 The delegate of the Romanian Patriarchate for this event was His Grace Siluan, the Romanian Orthodox Bishop of Hungary and Locum Tenens for the Diocese of Dacia Felix. This year the theme of the 24th edition of the symposium was „The preaching of the Holy Gospel (evangelization) and mission, according to the Holy Apostle Paul”. His Grace Siluan read out the address of His Beatitude Patriarch Daniel, entitled „The Holy Apostle Paul – a model for Christian mission today”. In his address, His Beatitude saluted „the choice of such a topic of great relevance” pointing out that the Holy Apostle Paul was „the greatest missionary of the Church of Christ”. „Although he began as a harsh persecutor against Christians, Saul of Tarsus converted and radically changed his life, becoming a fervent confessor of the Crucified and Resurrected Christ, an Apostle and a preacher of the Gospel of Christ to the boundaries of the Roman Empire. The central topics of his preaching were Christ’s Cross and Christ’s Resurrection, which show the love of God towards the salvation of all”. The international symposium, now at its 24th edition, includes the liturgical, cultural and ecclesiastical programs in honor of the Holy Apostle Paul, the patron saint and protector of the Metropolis of Veria, Naousa and Kampania, programs which in this Metropolis cover the entire month of June every year.


Marius Nedelcu - redactor Ziarul Lumina

E-mail: marius_nedelcu85@yahoo.com


Descarcă PDF

 Justiniana Prima, prin prisma noilor interpretări/Justiniana Prima, in the light of the new interpretations - Pr. Vasile V. Muntean


               Keywords: Novels 11 and 131 of Justinian, mystifications, autocephaly, the re-establishment of the diacronic fact.


                    În această cercetare, intitulată Justiniana Prima, în lumina noilor interpretări, autorul încearcă - pornind de la textele originale - să corecteze afirmațiile nefondate ale unor istorici, subliniind în același timp faptul că Arhiepiscopatul fondat de împăratul Justinian cel Mare în anul 535 (la Caričin Grad - Serbia) a fost autocefal, astfel insubordonat papalității. Evident, observațiile actuale se fac în conformitate cu recomandarea sine ira et studio (Tacitus), cu o imparțialitate științifică. Același autor a ajuns, printre altele, la concluzia specialistului german Hans-Dieter Döpmann că „nu există nici o urmă de legătură reală cu Roma”. Ca prefectură și arhidieceză, Justiniana Prima a avut în subordine două cetăți din Banatul istoric: Recidiva / Arcidava (Vărădia, județul Caraș-Severin) și Litterata / Lederata (Palanka - Banatul sârb). Un spațiu mai restrâns sau mai larg de-a lungul Dunării românești a intrat în posesia Imperiului Bizantin, condus de Iustinian I, care dorea să fie un nou restaurator - restituitor Daciarum, la fel ca și predecesorul său în secolul al IV-lea, Constantin cel Mare. În anii 535-615, cele două instituții menționate au influențat zona Nord-Danubiano, consolidând romanitatea și creștinismul localnicilor. Descoperirile arheologice - și alte mărturii - confirmă aceste afirmații. În secolul al XII-lea, anume în anul 1143, Ioan Comnenul – arhiepiscopul Ohridei reușește să redeștepte titlul uitat de mai multe veacuri, ficțiune juridică destinată să acorde Ohridei privilegiile atribuite altădată Justinianei Prima.


In this research, entitled Justiniana Prima, in the light of the new interpretations, the author tries – starting from the original texts – to correct the groundless assertions of some historians, underlying at the same time the fact that the Archiepiscopate founded by the emperor Justinian the Great in the year 535 (at Caričin Grad - Serbia) was autocephalous, thus insubordinate to papacy. Evidently, the current observations are made according to the recommendation sine ira et studio (Tacitus), id est with a scientific impartiality. The same author arrived, inter alia, at the conclusion of the German specialist Hans-Dieter Döpmann (Zur Problematik von Justiniana Prima, Miscellanea Bulgarica, 5, Vienna 1987, p. 229), that “there is no trace of a real connection with Rome”. As prefecture and archdiocese, Justiniana Prima had in subordination two fortresses from the historical Banat: Recidiva/Arcidava (Vărădia, Caraș-Severin county) and  Litterata/Lederata (Palanka - the Serbian Banat). A narrower or wider space along the Romanian Danube came into the possession of the Byzantine Empire, led by Justinian I who wanted to be a new restorer – „Daciarum restitutor”, as did his predecessor in the 4th century, Constantine the Great. In the years 535-615, the two mentioned institutions influenced the Nord-Danubiano area, strengthening the Romanity and the Christianity of the natives. The archaeological discoveries – and other testimonies – confirms these statements. In the 12th century, the archbishop of Ohrid assumed (juridical-canonical fiction) the title of archbishop of Justiniana Prima.


Pr. prof. dr. Vasile V. Muntean cadru didactic asociat, Universitatea de Vest – Timișoara.

E-mail: munteanv30@yahoo.com


Descarcă PDF

 

Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la realizarea Marii Uniri - The contribution of the Romanian Orthodox Church to the achievement of the Great Union - † Nifon Ploieșteanul (Mihăiță)


Studiu publicat în Revista Biserica Ortodoxă Română, CVI (1988), 11-12, pp. 6-12.


Biserica Ortodoxă Română, prin ierarhii și clericii săi, și-a adus din plin contribuția la înfăptuirea Statului Național Unitar Român. În cadrul societății, pe lângă cei mai de seamă reprezentanți ai vieții noastre culturale, artistice și politice, se numărau și unii preoți ortodocși din satele și orașele românești; cum majoritatea erau și învățători, ei deveniseră adevărați propagandiști și apostoli ai luptei pentru unirea tuturor românilor în aceeași patrie.


The history of the Romanian Orthodox Church has been intertwined with the history of the Romanian people, as the Church worked for the spiritual and national unity of the country with all its specific means. The Church has had its contribution to all the glorious events in our national past and honors them all. 1 December 1918 is one of these events that are deeply imprinted in the consciousness of Romanians everywhere, as integral part of the national legacy of our people. The entire nation participated in the construction of the Romanian national unitary state, and the Romanian Orthodox Church had a major contribution through its representatives. It played an extremely important role in this event, as it had done over the previous centuries, by fostering and cultivating the spirit of national unity, in finding the best ways to achieve the centuries-long ideals of our nation.


† Nifon Ploieșteanul (Mihăiță), Episcop-vicar patriarhal, secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În prezent Mitropolit onorific,
Arhiepiscopul Târgoviștei
și Exarh Patriarhal


Descarcă PDF