Contents

2018 – Solemn Year of the Unity of Faith and Nation, and Commemorative Year of the 1918 Great Union Founders

The address delivered by His Beatitude Patriarch Daniel for the solemn proclamation of 2018 as „Solemn Year of the Unity of Faith and Nation, and Commemorative Year of the 1918 Great Union Founders”, the Patriarchal Cathedral, 1 January 2018...................................................       7

 

Pastoral letters

Pastoral letter of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church for the Sunday of Orthodoxy   ......................................................................... 15

The Resurrection of Christ – glory of the Trinitatian love - Pastoral letter of His Beatitude Patriarch Daniel for the Holy Easter              25

 

Events

The good deeds accomplished in time have eternal value

Address delivered by His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, for the service celebrated on New Year’s night (2017-2018)    35

Events dedicated to the National Culture Day, organized by the Romanian Academy (15 January) - Alexandru Briciu, Ioan Bușagă..................................... 39

The 159th anniversary of the Union of Romanian Principalities celebrated by the Romanian Patriarchate (24 January)

Ioan Bușagă, Alexandru Briciu..................................... 44

The solemn proclamation of the canonization of the Holy Hierarch Joseph the Merciful [Iosif cel Milostiv], Metropolitan of Moldavia, and Saint George the Pilgrim [Gheorghe Pelerinul] (25 March)

Marius Nedelcu, Flavius Popa....................................... 57

Festive session dedicated by the Romanian Academy to the centennial of the Union of Bessarabia and Romania (26 March)

Archdeacon Ştefan Sfarghie.......................................... 76

Solemn joint session of the Chambers of Parliament, dedicated to the Centennial of the Union of Bessarabia and Romania (27 March) - Ioan Bușagă............... 80

The Palm Sunday Pilgrimage (31 March) - Ioan Bușagă.................................................................. 92

The Symposium „The Metropolitan Hill of Bucharest in the history of the Romanian people” (17 April) - Ioan Bușagă.......................................... 106

 

The work agenda of the Patriarch of Romania

The work agenda of His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church (1 January – 30 April)............................................. 119

 

Studies

„The Eucharistic bread” – symbol of ecclesial unity - Deacon lecturer dr. Nicolae Preda................................ 141

The monastic vestments in 4th-5th century Egypt - Deacon PhD student Vlăduț-Iulian Roșu....................... 153

The Lutheran stance on the Eucharist in the 16th century - Alexandru Palcău.............................................. 166

 

Romanian orthodox Diaspora

Archimandrite Teofil Roman ordained as Vicar Bishop of  the Romanian Orthodox Diocese of Spain and Portugal (15 April) - Ioan Bușagă......... 191

 

Orthodoxy in dialogue

Visit to the Romanian Patriarchate of Her Excellency Ms Michèle Ramis, Ambassador of France to Romania (17 January)

The Press Office of the Romanian Patriarchate.............. 201

Presentation visit to the Romanian Patriarchate of His Excellency Mr Sergey Minasyan, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Armenia to Romania (27 February)

The Press Office of the Romanian Patriarchate.............. 203

Presentation visit to the Romanian Patriarchate of His Excellency Mr Oleksandr Bankov, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Ukraine to Romania (1 March)

The Press office of the Romanian Patriarchate.............. 205

The Conference of World Mission and Evangelism (8-13 March) - Pr. Michael Tița........................................................... 207

Visit to the Romanian Patriarchate of the representatives of the Conference of European Churches (15 March)

The Press Office of the Romanian Patriarchate.............. 211

Visit to the Romanian Patriarchate of Her Excellency Ms Tamar Samash, ambassador of Israel to Romania (20 March)

The Press Office of the Romanian Patriarchate.............. 214

 

Restitutions

The unitary character of the life of the Romanian Orthodox Church - † Nicolae Mladin, Metropolitan of Transylvania........... 219

 

Descarcă PDF

 

Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române,
 la proclamarea solemnă a anului 2018 ca „An omagial al unităţii de credinţă şi de neam”
 şi „An comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918” – Catedrala patriarhală, 1 ianuarie 2018


În cadrul cuvântului, Părintele Patriarh Daniel subliniază faptul că încă de la apariția poporului român în istorie, credința creștină este principalul element constitutiv al conștiinței de sine a românilor, al identității românești, alături de latinitate sau romanitate. Este o realitate istorică incontestabilă faptul că etnogeneza românească, sau formarea poporului român, și încreștinarea lui au fost două procese concomitente și convergente. Creștinați, adică uniți cu Hristos prin Botez, pe când se formau ca popor nou în istorie, românii poartă în sufletele lor pecetea Tainei Crucii și a Învierii lui Hristos. Părintele Patriarh a evidențiat contribuția majoră a Bisericii Ortodoxe Române la promovarea conștiinței și a identității spirituale a poporului român: Biserica a cultivat cu insistență în sufletele credincioșilor români conștiința că au aceeași obârșie ca neam, aceeași limbă romanică neolatină și aceeași credință creștină. Altfel spus, adevărul originii daco-romane și al latinității limbii, sau adevărul romanității românilor a fost conștientizat în Biserică și transmis de ierarhi preoți și diaconi prin predici, dar mai ales prin tipărirea cărților bisericești și difuzarea lor în toate provinciile locuite de români.


 
Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, este membru de onoare al Academiei Române și autor a zeci de lucrări și peste 1.ooo de studii și articole în periodicele din țară și străinătate.
E-mail: cabinet.patriarhal@patriarhia.ro


 
 

Simpozionul „Dealul Mitropoliei din București în istoria poporului român”/  The Symposium „The Metropolitan Hill of Bucharest, in the history of the Romanian people”


În Palatul Patriarhiei, a avut loc, în data de 17 aprilie, simpozionul „Dealul Mitropoliei din București în istoria poporului român”. Manifestarea culturală, care a reunit o expoziţie foto şi două lansări de carte, a constituit, potrivit Patriarhului Daniel, un eveniment deopotrivă „cultural şi patriotic”. Evenimentul a debutat în Sala „Europa Christiana” a Palatului Patriarhiei cu vernisarea expoziției de fotografie intitulată „Istoria Dealului Mitropoliei din București și contribuția acestuia la identitatea culturală și spirituală a Bucureștilor”. În prezența ierarhilor, preoților, profesorilor și celorlalți participanți, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de binecuvântare. Simpozionul, moderat de PS Părinte Varlaam Ploieșteanul, a fost deschis de Părintele Patriarh Daniel prin cuvântul intitulat „De la Dealul Podgorenilor la Colina Patriarhiei”.  Au fost reliefate rolul credinței și al Bisericii Ortodoxe Române în istoria națională și în societatea contemporană și relațiile dintre Biserică și stat, mai ales în prezent.


On 17 April, the Patriarchal Palace hosted the symposium „The Metropolitan Hill of Bucharest, in the history of the Romanian people”. This cultural enterprise which included a photography exhibition and two book launches, was appreciated by Patriarch Daniel as a „cultural and patriotic” event. It started in „Europa Christiana” Hall of the Patriarchal Palace, with the festive opening of the photography exhibition entitled „The history of the Metropolitan Hill of Bucharest, and its contribution to shaping the cultural and spiritual identity of Bucharest”. In the presence of hierarchs, priests, professors and the other participants, His Beatitude Patriarch Daniel gave a blessing address. The symposium, with His Grace Varlaam Ploieșteanul as moderator, opened with the speech of Patriarch Daniel entitled „From the Vinegrowers’ Hill to the Patriarchate Hill”. The speakers underscored the role of faith and of the Romanian Orthodox Church in national history and today’s society and in the Church-State relationships, especially at present.


Descarcă PDF

 

 


 

Conferința Mondială pentru Misiune și Evanghelizare/The Conference of World Mission and Evangelism (8-13 martie 2018) - Pr. Michael Tița


The Conference of World Mission and Evangelism, organized by the WCC Commission on World Mission and Evangelism, under the theme „Moving in the Spirit: called to transforming discipleship” met in Arusha, Tanzania, between 8-13 March 2018. The conference, hosted by the Lutheran community of Tanzania, was attended by over 900 delegates from the World Council of Churches, the Roman-Catholic Church, as well as the affiliated ecclesial communities. With the blessing of His Beatitude Patriarch Daniel, the conference was attended by a delegation of the Romanian Orthodox Church headed by Rev. Michael Tița, patriarchal counsellor for Church and Interreligious Relations and Diaspora Communities Department of the Romanian Patriarchate. The meeting of Arusha continued the succession of missionary events, as the fourteenth conference since the historic meeting of Edinburgh held in 1910.


Pr. Michael Tița este consilier patriarhal, Şef de Protocol al Administrației Patriarhale, pentru relațiile interortodoxe, intercreştine şi interreligioase, precum şi pentru relaţiile Patriarhiei Române cu instituţiile de stat (Președinție, Parlament, Guvern şi altele) şi cu ambasadele străine acreditate la Bucureşti.

E-mail: externe@patriarhia.ro


Descarcă PDF

The Eucharistic Bread – Symbol of Ecclesial Unity - Diac. Nicolae Preda


Keywords: The Holy Eucharist, prosphoron, gifts, unity, ecclesial


Înainte de a se preface în „Cinstitul și Preasfântul Trup al Domnului și Dumnezeului și Mântuiotorului nostru Iisus Hristos”, așa-numita „pâine euharistică”, adică cea „adusă” și „folosită” pentru Sfânta Euharistie, primește o anume „consacrare” spre a deveni potrivită pentru această Sfântă Taină. Această pâine specială (prescura sau prosfora) a fost privită dintotdeauna ca o „prefigurare” a „Trupului lui Hristos” și a fost înţeleasă, încă de la început, din vremea Sfinților Apostoli, ca simbol al unităţii ecleziale. În viziunea Sfinţilor Părinţi, prescura (prosfora) este rodul unui lung și complex proces de pregătire înainte de a fi adusă la altar ca dar de jertfă, act cu un simbolism bine determinat, ce vivează întreaga strădanie de a-i instrui pe catehumeni spre a primi Tainele de iniţiere.


Before turning into “The Blessed and Most Holy Body of our Lord and God and our Savior Jesus Christ”, the so-called “Eucharistic Bread”, that is that “brought” and “used” for the Holy Eucharist, receives a certain “consacration” to become adequate for this Holy Mystery. This special bread (prosphora or prosphoron) has always been regarded as a “prefiguration” of the “Body of Christ” and was understood from the beginnings, from the time of the Apostles, as a symbol of ecclesial unity. In the vision of the Holy Fathers, the prosphoron (prosphora) is the fruit of a long and complex process of preparation before being brought to the altar as a gift of sacrifice, act with a well-defined symbolism, which covers the whole endeavor to instruct the catechumens to receive the Initiation Mysteries. About how to understand the so-called “Eucharistic Bread”, but also about its symbolism, we will try to speak in this paper.


Diac. Nicolae Preda - este lector universitar doctor la Catedra Teologie Liturgică, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, București

Locație : București, România
E-mail : preda_nicolae@hotmail.com


Descarcă PDF

 

Concepția lutherană asupra Euharistiei în secolul al XVI-lea - Alexandru Palcău


Keywords: Eucharist, Martin Luther, Huldrych Zwingli, 16th century, inter confessional theology


Având în vedere importanța pe care o alocăm, în calitate de creștin-ortodocși, Sfintei Euharistii cât și dialogului teologic dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Lutherană, prezentul studiu se dorește a fi un punct de plecare pentru o abordare viitoare mai amplă asupra Euharistiei din punct de vedere al elementelor comune și distincte dintre Ortodoxie și Lutheranism. În baza faptului că Euharistia este prin excelență Taina unității Bisericii, dezvoltarea cercetării teologice a acesteia în context ecumenic este un pas important pentru posibilitatea prezentării învățăturii de credință ortodoxe în paralel cu celelalte învățături dezvoltate de-a lungul timpului. Tema prezentată se dorește a fi un ajutor în cercetarea teologică ulterioară în scopul unei mai bune înțelegeri a teologiei sacramentale protestante și pentru identificarea punctelor comune care ar constitui elemente importante în modul de prezentare a învățăturii de credință ortodoxe înaintea teologilor apuseni.


For the understanding of the 16th century Eucharistic controversy, the need to appeal to the evolution of this doctrine in the Roman western space is particularly relevant. Broadly speaking, Western theology of the Eucharist until the sixteenth century is characterized by the use of the Aristotelian philosophy in an attempt to explain how Christ's presence in the Eucharist has led to the emergence of the term "transubstantiation",  the abusive use of the Eucharist as "magical object" or "amulet" against demonic forces, the idolatry of Communion by the fact that the believers were rarely recieving the Eucharist, given the exaggerated worship granted to it and the sharing of the laity with the Body only, thus excluding the communion from the Chalice with the Lord's Blood. Luther, in particular, but also the other Protestants resisted the "Babylonian captivity" of the Eucharist by the fact that laity had less and less access to it. Trying to solve this problem, the Protestants, while confessing the true presence of Christ in the Eucharist and practicing communion in both forms, opposing to "transubstantiation", came to the theory of "impanation" which causes prejudice to the real presence because Christ no longer identifies himself with bread pretended in His Body but present in this bread, which means that at the same time there is Christ and the bread in which He is held on the Holy Table. It is also denied the character of the sacrifice of the Eucharist, considering that the Savior sacrificed Himself at the moment of crucifixion once and for all, leaving only a remembrance of this event, because Christ suffered for us, and our sacrifice is no longer necessary. Of course, it should not be forgotten that Luther tried at all costs to resist the abuses of the Catholics, which also pushed him to affirm extreme teachings, but from the conflicts he had with Andrew Bodenstein of Karlstadt, Huldrych Zwingli, Martin Bucer, and the reprimands to Philipp Melanchthon it is understood that he has endeavored to defend the teaching of the true presence of Christ in the Eucharist, using all the exegetical possibilities to demonstrate  to his adversaries that the Communion with Christ is real and gives the believer the whole fruits of communion with Him. Regardless of the possible  political or even religious consequences, in the sense of a possible schism among the Protestants (which has happened), Luther has constantly maintained his teaching of the Eucharist and the desire to remain in accordance with the Church Tradition, use it in an abusive sense only to prove the actual presence, while in other respects, did not hesitate to criticize the writings of the Holy Fathers, which he knew only through science, not through the spirit. The current ecumenical context of the Eucharist is particularly important, which is why the use of the analysis of how the Eucharist was perceived in the three Christian denominations of the sixteenth century is essential. Being the "mystery of unity and communion," the Eucharist presents itself as the most intimate moment in which the communion of christians can be proven and represents the culmination of a possible outcome  in terms of ecumenical dialogue in facilitating the Orthodox understanding of the Mystery of the Eucharist of other denominations. Future dialogues between the Orthodox and the Lutheran inter-theologians must have as their starting point the reception of the Eucharistic  teaching throughout history so as to find the common denominator from which it can be understood that since the founding of the Church, Orthodoxy has remained unchanged at the level dogmatic The Mystery of the Holy Eucharist.


Alexandru Palcău - doctorand în cadrul Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din cadrul Universității București

Locație : București, România
E-mail : a.palcau@gmail.com


Descarcă PDF

 

Caracterul de unitate în viața Bisericii Ortodoxe Române/
The unitary character of the life of the Romanian Orthodox Church - † Nicolae Mladin


Studiu publicat în Revista Biserica Ortodoxă Română, LXXXVI (1968), 6, pp. 551-560.


The Trinitarian dogma is specific to the Christian faith. The unitary character of the body, life and activity of the Romanian Orthodox Church, proves the correct understanding and conscious experience of the concept, of the fundamental Christian teaching of the unity of the world, predicated on the unity of the Most Holy Trinity. The world with all its various forms of existence, constitutes an unity because all things have a common foundation. The unity of existence is also based on the fact that on creating the world, God endowed it with laws which govern it and lead it towards its ultimate destination. The unity of the Holy Trinity is grounds not only for the religious unity, but also for the national unity, since the image of the Holy Trinity is not only a religious symbol but a symbol of the Romanians’ unity as well. The life of our Church has been intertwined with the life of our people; the Church has supported the people’s progress by establishing schools, by printing books and taking part in its fight for freedom, justice and unification. The Church thus developed alongside the Romanian people. We are not only members of the Church, but also children of our people, deeply rooted in our ancestral homeland and dedicated to our people’s endeavors to earn a more beautiful, richer life. In our souls, the faith of our ancestral Church is inseparable from our love for the Romanian people, for our homeland.


Învățătura despre Sfânta Treime constituie specificul credinței creștine. Caracterul de unitate, care pătrunde ființa, viața și activitatea Bisericii Ortodoxe Române, dovedește dreapta înțelegere și conștienta trăire a concepției, a învățăturii de bază a credinței creștine despre unitatea lumii, având ca temei unitatea Sfintei Treimi. Lumea cu toate diferitele forme ale existenței, constituie o unitate, căci există o temelie a tuturor. Unitatea existenței se bazează și pe faptul că Dumnezeu a creat această lume, i-a dat un fel de a fi, legi după care toate se conduc spre ținta lor ultimă. Unitatea Sfintei Treimi n-a reprezentat numai unitatea religioasă, ci și unitatea națională, chipul Sfintei Treimi fiind nu numai un simbol religios, ci și un simbol al unității românești. Biserica noastră, împletindu-și viața sa cu viața poporului nostru, a sprijinit progresul poporului prin școli, tipărituri și prin participa­rea la lupta lui pentru libertate, pentru dreptate și pentru unitate. Astfel, Biserica s-a dezvoltat pe măsura dezvoltării poporului român. Noi însă nu suntem numai oameni ai Bisericii, ci și fii ai poporului nostru, înrădăcinați adânc în pământul strămoșesc și dăruiți luptei poporului nostru pentru o viață din ce în ce mai frumoasă și mai îmbelșugată. În sufletele noastre, credința Bisericii strămoșești se împletește organic cu dragostea față de poporul român, față de patria noastră.


Nicolae Mladin - a fost un profesor român de teologie, care a îndeplinit funcția de arhiepiscop al Sibiului și mitropolit ortodox al Ardealului în perioada 1967-1981. S-a născut la 18 decembrie 1914, în Abrud, judeţul Alba. A făcut studii teologice la Oradea, Chişinău şi Bucureşti; studii de specializare la Facultăţile de teologice catolică şi protestantă din Viena (1941-1943), doctoratul la Facultatea de Teologie din Bucureşti, cu teza „Asceza şi mistica paulină”.