Contents

2016 - Year of the Holy Hieromartyr Anthimos the Ivirite and of Church Typographers

Anthimos the Ivirite – a missionary typographer and self-sacrificing metropolitan

Address delivered by His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, opening the autumn session of the Pastoral-missionary Conference of the Clergy of Bucharest Archdiocese, the Palace of the Patriarchate, 7 November 2016........... 9

 

Pastoral letters 

Pastoral letter of the Holy Synod of the Romanian Orthodox Church for the first Sunday in the Lord’s Nativity fast 2016................... 19

Christ’s Nativity: God’s plan for the life of the world - Pastoral letter of His Beatitude Patriarch Daniel for the feast of Lord’s Nativity...      29

 

Events

Report on the expenditures and cost justification for the funds alloted to the construction works for the National Cathedral

Monuments and Church Buildings Sector of the Patriarchal Administration  39

The General Assembly of the Romanian Academy (3 September)  - Archdeacon Ştefan Sfarghie................. 43

The International Congress of Theology „The Religious Education of the Youth in the Context of Today’s Secularized World” (3-7 September)         

Archdeacon Ştefan Sfarghie, Marius Nedelcu................................ 48

Blessing for the beginning of a new school year

Address delivered by His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church, for the beginning of the new school year 2016-2017...................................... 67

The National Congress „Christ Shared to the Children”- 9th edition (19-21 September) - Ioan Buşagă............................................ 69

Delegations of the Patriarchates of Antioch and Georgia participate in the celebration of the ”Year dedicated to the Holy Hierarch Martyr Anthimos the Ivirite and the Church typographers of the Romanian Petriarchate” (23 September–1 October)

Tudorel Rusu, Iulian Dumitrașcu..................................................... 79

Celebrating the 9th anniversary of the enthronement of His Beatitude Patriarch Daniel as Head of the Romanian Orthodox Church (30 September)

Marius Nedelcu........................................... 115

The Seventh Congress of the Faculties of Orthodox Theology in the Romanian Pariarchate (10-11 October)

Deacon Gheorghe Anghel............................. 121

Religious events in honour of Blessed Paraskevi of Iași, the patron saint and protectress of Moldavia (12-14 October)

Tudorel Rusu.......................................... 127

Religious events in honour of Blessed Demetrios the New, the patron saint and protector of Bucharest (22-28 October)         

Archdeacon Ştefan Sfarghie, Marius Nedelcu.............................. 141

The repose in the Lord of His Eminence Archbishop Justinian -  the Diocese of Maramureș and Sătmar (30 October)

Alexandru Briciu, Ștefan Mărculeț....................... 176

Visit to the Romanian Patriarchate of His Excellency Valery Kuzmin, the ambassador of the Russian Federation to Romania (23 November)

Lumina Newspaper....................... 191

Solemn meeting at the Palace of the Patriarchate to celebrate 150 years since the  adoption of the Constitution of 1866 and 25 years since the  adoption of the Constitution of 1991 (25 November)

Ioan Buşagă................................................. 194

Solemn session held at the Romanian Academy to celebrate the Great Union of 1918 and to remember the country’s participation in the First World War (28 November)

Marius Nedelcu................................................................................ 203

The season of carolling and gift-giving

Address delivered by His Beatitude Patriarch Daniel for the carol concert „The Orient From On High” – the Romanian Patriarchate, 16 December 2016........... ........211

Celebrating the name day of His Beatitude Patriarch Daniel (17 December)

Marius Nedelcu............................... 213

Visit to the Romanian Patriarchate of Her Excellency Ms Tamar Samash, Ambassador of Israel to Romania (21 December)

The press office  of the Romanian Patriarchate.............................. 219

The enthronement of His Grace IUSTIN as Bishop of Maramureș and Sătmar (27 December) - Ștefan Mărculeț.................... 222

 

The work agenda of the Patriarch of Romania

The work agenda of His Beatitude Daniel, Patriarch of the Romanian Orthodox Church (1 September - 31 December)................... 233

 

Studies

Imperial laws in the context of the disputes south of the Danube - Pr. Assoc. Prof. Marin Cojoc............... 259

An „unknown” prayer of the Funeral service (brief historical-liturgical analysis) - Dr. Nicolae Preda................... 276

 

Romanian orthodox Diaspora

The solemn ceremony elevating His Eminence Archbishop Nicolae Condrea to the rank of Romanian Orthodox Metropolitan of the two Americas (30 October)

Marius Nedelcu, Andrei Pau.................. 285

Consecration of the chapel of the Metropolitan Cathedral in Paris (6 November) - Deacon Gheorghe Anghel, Marius Nedelcu............. 302

The Christian family needs Christ’s love. The action taken by the Diocese of Northern Europe to reunite the families forcibly separated in Norway

Deacon Laurențiu Drăghicenoiu..................... 306

 

Orthodoxy in dialogue

The International Meeting of Orthodox Youth from all over the world (1-4 September)

Marius Nedelcu, Ioan Bușagă............................ 315

The 14th plenary meeting of the Joint International Commission for Theological Dialogue between the Orthodox Church and the Roman-Catholic Church (15-22 September)

Deacon Gheorghe Anghel............................. 342

A millennium of Russian monasticism at Mount Athos (21-24 September)

Ionuț-Daniel Barbu.................................... 345

Representatives of the Romanian Patriarchate attend the consecration service of the Orthodox Cathedral „St John Vladimir” in Bar, Montenegro (25 September)

Aurelian Iftimiu........................................ 352

Cooperation and experience sharing between the Orthodox Russian and Romanian Churches (19-22 November) - Aurelian Iftimiu........... 356

The irenic letter addressed by His Beatitude Patriarch Daniel to His All Holiness Bartholomew, Archbishop of Constantinople- the New Rome and Ecumenical Patriarch,  on the feast of Lord’s Nativity....... 359

 

Restitutions

Anthimos the Ivirite – founder of preaching in the Romanian Orthodox Church - Pr. Adrian Diaconu.......... 365

 

 

Descarcă PDF

2016 - Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești
 Sfântul Antim Ivireanul – tipograf misionar şi mitropolit jertfelnic


Cuvântul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la deschiderea lucrărilor Conferinței pastoral-misionare de toamnă a clerului din Arhiepiscopia Bucureștilor, Palatul Patriarhiei, 7 noiembrie 2016.

Prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, anul 2016 a fost închinat comemorării Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și tipografilor bisericești în Patriarhia Română. Georgian de origine, Antim Ivireanul și-a găsit în Țara Românească familia, casa și turma sa duhovnicească, pe care a păstorit-o cu dăruire exemplară, fiind un mărturisitor devotat al credinței creștine ortodoxe prin întreaga sa activitate culturală și bisericească desfășurată în slujba neamului românesc. Grație rodnicei sale activități tipografice, Biserica noastră a fost înzestrată cu principalele cărți de cult în limba română, cu lucrări apologetico-polemice pentru combaterea prozelitismului catolic, dar și cu valoroase lucrări pastoral-misionare pentru cler şi popor. Prin ostenelile sale tipografice, Sfântul Antim a sprijinit, de asemenea, Ortodoxia de expresie arabă și georgiană. A fost, totodată, un mare ierarh și un păstor cu un profund sentiment al responsabilității față de fiii săi duhovnicești, un părinte iubitor și un învățător sensibil, dar și ferm, atunci când încerca să îndrepte scăderile morale ale acestora.
 Alături de Sfântul Ierarh Antim Ivireanul, îi comemorăm în acest an și pe tipografii bisericești cu activitate rodnică în tipărirea cărților de cult, cărora cultura românească și teologia ortodoxă le datorează foarte mult.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, este membru de onoare al Academiei Române și autor a zeci de lucrări și peste 1.ooo de studii și articole în periodicele din țară și străinătate. 
E-mail: cabinet.patriarhal@patriarhia.ro


Participarea delegațiilor Patriarhiei Antiohiei și a Patriarhiei Georgiei la evenimentele prilejuite de Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al Tipografilor bisericeşti în Patriarhia Română/ Delegations of the Patriarchates of Antioch and Georgia participate in the celebration of the Year dedicated to the Holy Hierarch Martyr Anthimos the Ivirite  and the Church typographists of the Romanian Pariarchate  (23 septembrie– 1 octombrie) - Tudorel Rusu, Iulian Dumitrașcu

La împlinirea a 300 de ani de la moartea martirică a Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, Mitropolit al Țării Românești, ctitor de lăcașuri de cult, personalitate culturală, tipograf, Patriarhia Română şi Arhiepiscopia Bucureştilor, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel,  a organizat în perioada 26 septembrie – 1 octombrie 2016, o serie de manifestări în cadrul Anului comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul şi al Tipografilor bisericeşti. Delegația Patriarhiei Antiohiei a fost prezentă și în Mitropolia Moldovei și Bucovinei încă din data de 23 septembrie, unde a participat la o serie de evenimente locale.


On the 300th anniversary of the martyric death of the Holy Hierarch Anthimos the Ivirite [Anthimos of Iberia], Metropolitan of Wallachia, founder of worship places, a personality in the realm of culture, and a typographist, the Romanian Pariarchate and the Archdiocese of Bucharest, with the blessing of His Beatitude Patriarh Daniel, organized between 26 September – 1 October 2016, a series of events under the Year dedicated to the Holy Hierarch Martyr Anthimos the Ivirite and the Church typographists of the Romanian Pariarchate. From 23 September to 1 October, the delegation sent by the Patriarchate of Antioch also visited the Metropolis of Moldavia and Bukovina, where it attended a number of local events.


Tudorel Rusu - redactor în cadrul Sectorului cultural și Comunicații media al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, domeniul Actualitate religioasă.
(Ziarul Lumina - Ediția de Moldova și Portalul Doxologia). Doctorand al Universității „Alexandru Ioan Cuza” în domeniul Științele Comunicării.
Locație: Iași


Legi imperiale în contextul disputelor sud-dunărene/Imperial laws in the context of the South Danube disputes
 Pr. conf. univ. dr. Marin COJOC


Keywords: byzantinistik, illyricum, danubien teritories


La începutul secolului al V-lea, capitala estică, Noua Romă, Constantinopol devenise, prin mărturia marelui cronicar Philostorgius, „un oraș în care totul era creștin”, și a adoptat o serie de legi pentru unitatea credinței împotriva păgânismului și a altor fracțiuni sau dizidenți creștini. Toate aceste măsuri trebuiau să fie impuse prin forțe militare, atât în Illyricum, cât și în Occident, deoarece ele deveniseră legale după decretul din 380.


In this period at the beginning of the fifth century, the eastern capital, the New Rome, Constantinople had become, by the testimony of the great chronicler Philostorgius, Christianople and passed a series of laws for the unity of faith against paganism and other fractions or Christian dissidents. All these measures had to be imposed through military force (manu militari), both in the Illyricum, and in the West, as they had become points of law after the decree cunctos populos in 380.
However, this initiative started with the Christian enactments given by Theodosius I through which any form of paganism was banned, but mostly in the years 415-416 when empress Pulcheria, sister of Theodosius II, in her quality of regent took the decision that all processes regarding pagans should be imposed through military force (manu militari),and the charged to be handed over to the civil courts. The historian Malchus later wrote that paganism had suffered a great loss due to those measures, and Constantinople, which signed the belief of other people was ”a city where everything was christian”. All these made Theodosius II assert through a law emitted in 423, at the beginning of Coelestin’s pasturing, that: ”pagans who previously existed in abundance, from now we believe there is none left”. Of course, it was an expression slightly exaggerated, but one that largely expressed the particular evolution that Christianity reached with the support of statal measures, especially those from the east, beginning with Theodosius I, up to the peak moment (423) of the long reign of Theodosius II (408-450).


Pr. Marin COJOC - conferențiar universitar doctor la Catedra de Istoria Bizanțului și Istoria Bisericească Universală a Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității din Craiova
Locație: București
E-mail:marin.cojoc@yahoo.com


 
✥✥✥
O rugăciune „inedită” din Rânduielile de la înmormântare (scurtă analiză istorico-liturgică)/An „original” prayer prescribed in the Funeral Service (brief historical-liturgical analysis)
Dr. Nicolae Preda


 
Despre rugăciunea „Pomeneşte, Doamne, Dumnezeul nostru...”, prezentă încă din vechime în riturile de la înmormântare, liturgiştii vorbesc, din păcate, relativ puţin. Această rugăciune reprezintă, în opinia mea, unul dintre elementele fundamentale, dar și inedite din structura „Rânduielii rugăciunii ce se face după ieşirea sufletului din trup”. Deşi rugăciunea pare a fi la prima vedere una inedită, este foarte probabil ca ea să fi existat integral în manuscrisele posterioare celor din secolele XI-XII, precum Coisl. 213 (a. 1027), Ε.Β.Ε. 662 (sec. XII) și Grottaferrata gr. G. b. 1 (sec. XI), care redau o rugăciune a cărei prime părţi coincide cu cea din rugăciunea „Pomeneşte, Doamne, Dumnezeul nostru...”.


Specialists in Liturgical Theology have dwelt relatively little on the prayer „Remember, O Lord our God...”, an old part of the funeral ritual. This prayer is, in the opinion of the author of this study, one of the fundamental and original elements in the structure of the „Rule of prayer to be said after the soul has left the body”. Although the prayer appears to be new and original, it may have existed in complete form in the manuscripts subsequent to those of 11th-12th centuries, such as Coisl. 213 (a. 1027), E.B.E. 662 (12th century) and Grottaferrata gr. G. b. 1 (11th century), which contain a prayer whose first part coincides with the first part of the prayer „Remember, O Lord our God...”. Regrettably, the prayer „Μνήσθητι Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν...” is no longer in use, although the liturgical act accompanying it has endured; the priest used to utter this prayer by the grave, as he was pouring myrrh or oil crosswise, three times, on the body of the deceased person. We also salute the fact that the prayer „Remember, O Lord our God...” was introduced in the latest edition of the Panikhida, among the „directions for the prayers said during the vigil”.


Nicolae PREDA - este lector universitar doctor la Catedra Teologie Liturgică, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, București
Locație : București, România
E-mail : preda_nicolae@hotmail.com


Antim Ivireanul – ctitor de predică în biserica ortodoxă română/
The Holy Hierarch and Martyr Antim of Iberia – founder of sermonin the Romanian Orthodox Church
Pr. Adrian Diaconu


Articolul de față se înscrie în demersul mai larg prilejuit de Anul comemorativ al Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanul și al tipografilor bisericești, de popularizare a operei Sfântului Antim. Sfântul Antim Ivireanul poate fi numit, pe drept cuvânt, ctitor al limbii române, în general, și al celei bisericești, în special, contribuind decisiv la folosirea limbii române în Biserică. Sfântul Antim a înțeles că formarea unei conștiințe identitare și emanciparea unui neam nu se pot face decât prin credință și cultură și pe acești piloni a încercat să clădească întreaga sa activitate. A conștientizat cât de important este ca poporul să asculte slujba în limba română pentru a putea înțelege ceea ce preotul săvârșește. Prin inițiativa Sfântului Antim începe munca de tipărire a celor mai multe cărți de slujbă în limba română. Meritul său este cu atât mai mare cu cât, nefiind vorbitor nativ al limbii române, și-o  însușește în cel mai înalt grad, o modelează și îi dă forma cea mai îngrijită pentru exprimarea învățăturilor religios-morale.
Articol publicat în revista Biserica Ortodoxă Română, CVIII (1990), nr. 7-10, pp. 135-142. (Lucrare de seminar întocmită în cadrul cursurilor de doctorat la catedra de Omiletică și Catehetică, sub îndrumarea Părintelui Prof. Dr. Constantin Galeriu).


 
The present article ranges among the other approaches dedicated to The Commemorative year of the Holy Hierarch and Martyr Antim of Iberia and of the Church printing houses, and also to Saint Antim's works. As a matter of fact, Saint Antim of Iberia can be looked upon as a founder of the Romanian language, in general, and of the Church language in particular, decisively contributing to the use of the Romanian language in Church. Saint Antim realized that the foundation of an identity consciousness and the emancipation of a people could not be carried out but through the agency of faith and culture, and it is on these two pillars that he tried to build up his whole work. He was aware of the importance of the people`s listening to the holy services celebrated in the Romanian language, in order that they may understand all that the priest did officiate. For a long time, the faithful had been already hearing in the church books like the Apostle, the Gospel and the collection of Homilies being read in their own language. And now, on the initiative of Saint Antim, the printing works of most liturgical books in the Romanian language actually started. His desserts are more so great that, though he was not a native speaker of Romanian, he acquired and mastered it to the utmost extend, giving it the most accurate form for putting into works the religious and moral teachings.


 
Pr. Adrian Diaconu - doctorand la catedra de Omiletică și Catehetică,
Facultatea de Teologie București