Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

REVISTA BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

BULETINUL OFICIAL AL PATRIARHIEI ROMÂNE

FONDATĂ ÎN 1873
Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București 
 ISSN Online: 2784-3971
ISSN-L: 0257-4667

*******

DANIEL

PATRIARHUL ROMÂNIEI

Binecuvântare pentru un nou început

     Revista Biserica Ortodoxa Română, aşa cum o afirmă şi subtitlul ei – Buletinul Oficial al Patriarhiei Române – este mijlocul central de informare scrisă care reflectă periodic evenimentele majore, dinamismul şi viaţa Bisericii Ortodoxe Române. Adresată cu precădere clerului ortodox, revista este şi un mesager al învăţăturilor bisericeşti pentru credincioşii mireni. Într-o lume globalizată, în care nu doar comunicarea valorilor este importantă, ci şi forma pe care acestea o îmbracă, deoarece de ea depinde receptarea mesajului, responsabilitatea revistei Biserica Ortodoxă Română este dublă: conţinutul mesajului şi calitatea comunicării lui către cititori. În Anul Omagial al Crezului şi al Autocefaliei (2010), revista Biserica Ortodoxă Română îşi propune un nou început editorial, dorind să transmită mai departe valorile credinţei ortodoxe strămoşeşti reflectate în viaţa bisericească din cuprinsul Patriarhiei Române într-un limbaj viu, adecvat timpului şi evenimentelor bisericeşti care se succed în el.

     Apărută iniţial sub forma unui periodic eclesiastic, revista Biserica Ortodoxă Română a fost oficializată printr-o decizie a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 6 noiembrie 1873. Primul număr al acestei publicaţii, care a ieşit de sub tipar la 1 octombrie 1874, se datorează iniţiativei vrednicului de pomenire mitropolit primat Nifon Rusailă. Hrana spirituală de care clerul românesc avea nevoie pentru misiunea sa pastorală în viaţa poporului nostru a constituit motivaţia apariţiei şi continuităţii acestei reviste.
     Pe lângă hotărârile sinodale şi documentele bisericeşti care au fost publicate în periodicul bisericesc de-a lungul anilor, teologi renumiţi au consolidat valoarea publicaţiei prin articolele lor. Dintre aceştia amintim pe: Episcopul Prof. Dr. Melchisedec Ştefănescu, Mitropolitul Prof. Dr. Irineu Mihălcescu, Prof. Dr. Teodor M. Popescu, Pr. Prof. Dr. Liviu Stan, Pr. Prof. Dr. Petre Vintilescu, Pr. Prof. Dr. Ene Branişte, Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, Pr. Prof. Dr. Ioan G. Coman, Pr. Prof. Dr. Dumitru Fecioru, Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae.
    Datorită conţinutului său bogat, prestigiului dobândit treptat şi vechimii sale, revista Biserica Ortodoxă Română a pătruns definitiv în conştiinţa bisericească a neamului românesc. Din aceste importante raţiuni şi pentru a-şi păstra locul important câştigat în rândul periodicelor bisericeşti din România se impune ca prezentarea şi ţinuta editorială a revistei să fie în deplin acord cu standardele de calitate ale timpului.
    Începând cu anul 2010, revista Biserica Ortodoxă Română, Buletinul Oficial al Patriarhiei Române, se bucură de o substanţială reorganizare din punct de vedere al conţinutului, de rubrici noi care completează conţinutul acesteia, precum şi de o nouă viziune grafică, îmbunătăţită cu fotografii color ale evenimentelor centrale bisericeşti. De asemenea, un element editorial nou îl constituie faptul că documentele emise de Cancelaria Sfântului Sinod, conţinând hotărârile organismelor centrale bisericeşti, vor fi prezentate într-un supliment anual.
     Cu numărul 1 pe anul 2010, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă inaugurează seria a IV-a a Buletinului Oficial al Patriarhiei Române, marcând 137 de ani de la publicarea primului număr. (Singurele întreruperi ale revistei s-au înregistrat între anii 1878-1880 şi 1916-1921, perioade greu încercate ale istoriei neamului nostru, când România a fost implicată mai întâi în Războiul de Independenţă şi apoi în Primul Război Mondial).
     De asemenea, odată cu lansarea noii serii, revista se va bucura şi de o variantă electronică (prescurtată) pe internet (www.revistabor.ro), răspunzând astfel, într-un mod mai rapid accesibil, nevoilor de informare ale parohiilor ortodoxe româneşti din diaspora, contribuind inclusiv la cunoaşterea şi dialogul cu Bisericile Ortodoxe surori. Prin traduceri parţiale sau rezumate ale articolelor într-o limbă de circulaţie internaţională, revista va avea, de asemenea, o deschidere mai amplă, venind şi în întâmpinarea cititorilor ortodocşi din alte spaţii lingvistice.
     Binecuvântăm cu bucurie apariţia celei de-a IV-a serii a revistei Biserica Ortodoxă Română, şi ne rugăm Mântuitorului Hristos să binecuvânteze pe toţi ostenitorii şi cititorii revistei, spre a fi vestitori ai credinţei apostolice primite de la Sfântul Apostol Andrei – Ocrotitorul României.

*******