Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

REVISTA „BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ”

BULETINUL OFICIAL AL PATRIARHIEI ROMÂNE

FONDATĂ ÎN 1873
Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București 
 ISSN Online : 2784-3971
ISSN-L: 0257-4667

*******

† DANIEL

PATRIARHUL ROMÂNIEI

Revista „Biserica Ortodoxă Română” (1873-2023)

Buletinul Oficial al Patriarhiei Române

– 150 de ani în slujba Bisericii și a neamului românesc –

 

Revista „Biserica Ortodoxă Română”, aşa cum o afirmă şi subtitlul ei – Buletinul Oficial al Patriarhiei Române – este mijlocul central de informare scrisă care reflectă periodic evenimentele majore, dinamismul şi viaţa Bisericii Ortodoxe Române. Adresată cu precădere clerului ortodox, revista este şi un mesager al învăţăturilor bisericeşti pentru credincioşii mireni. Într-o lume globalizată, în care nu doar comunicarea valorilor este importantă, ci şi forma pe care acestea o îmbracă, deoarece de ea depinde receptarea mesajului, responsabilitatea revistei „Biserica Ortodoxă Română” este dublă: conţinutul mesajului şi calitatea comunicării lui către cititori.

Apărută iniţial sub forma unui periodic eclesiastic, revista „Biserica Ortodoxă Română” a fost înființată prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pe temeiul articolului 16 din Regulamentul Sfântului Sinod, în ședința sa de lucru din data de 6 noiembrie 1873, și aprobată, la 27 mai 1874, de conducerea de stat, reprezentată de Principele Carol I al României.

Primul număr al acestei publicaţii, care a ieşit de sub tipar la 1 octombrie 1874, se datorează iniţiativei vrednicului de pomenire mitropolit primat Nifon Rusailă. Hrana spirituală de care clerul românesc avea nevoie pentru misiunea sa pastorală în viaţa poporului nostru a constituit motivaţia apariţiei şi continuităţii acestei reviste. Singurele întreruperi ale acestei publicații s-au înregistrat doar între anii 1878-1880 şi 1916-1921, perioade greu încercate ale istoriei neamului nostru, când România a fost implicată, mai întâi, în Războiul de Independenţă şi apoi în Primul Război Mondial.

Pe lângă hotărârile sinodale şi documentele bisericeşti care au fost publicate în periodicul bisericesc, de-a lungul anilor, teologi renumiţi au consolidat valoarea publicaţiei prin articolele lor. Dintre aceştia amintim pe: Episcopul Melchisedec Ştefănescu, Episcopul Ghenadie Enăceanu, Mitropolitul Irineu Mihălcescu, arhiereul Vartolomeu Stănescu, arhim. Iuliu Scriban, prof. dr. Teodor M. Popescu, Pr. prof. dr. Liviu Stan, Pr. prof. dr. Petre Vintilescu, Pr. prof. dr. Ene Branişte, Pr. prof. dr. Ioan Rămureanu, Pr. prof. dr. Ioan G. Coman, Pr. prof. dr. Dumitru Fecioru, Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Pr. prof. dr. Ion Bria, Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu ș.a.

De asemenea, revista a avut colaboratori de seamă şi dintre mireni, fie ei cu studii teologice ori cu alte specializări. Dintre aceste importante personalităţi menţionăm pe Alexandru D. Xenopol, Theodor Burada, Simion Mehedinţi, Ion Popescu-Pasărea, Nicolae Iorga, Ion Filitti, Nichifor Crainic, Petre P. Panaitescu etc.

Datorită conţinutului său bogat, prestigiului dobândit treptat şi vechimii sale, revista „Biserica Ortodoxă Română” a pătruns definitiv în conştiinţa bisericească a neamului românesc. Din aceste importante raţiuni şi pentru a-şi păstra locul important câştigat în rândul periodicelor bisericeşti din România s-a avut în vedere ca prezentarea şi ţinuta editorială a revistei să fie în deplin acord cu standardele de calitate ale timpului.

Începând cu anul 2010, odată cu inaugurarea seriei a patra a revistei, aceasta s-a bucurat de o substanţială reorganizare, atât din punct de vedere al conţinutului cât și al viziunii grafice, un element editorial important fiind și faptul că documentele emise de Cancelaria Sfântului Sinod, conţinând hotărârile organismelor centrale bisericeşti, sunt prezentate într-un număr anual special.

În contextul așteptatei aniversări a 150 de ani de la fondarea revistei „Biserica Ortodoxă Română”, în semn de adâncă recunoștință pentru ostenitorii și colaboratorii revistei, de-a lungul istoriei ei, în anul 2021, a fost instituită o colecție de volume anuale, cu studii și articole selectate din arhiva revistei, care se încadrează tematicii stabilite de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru Anul omagial și comemorativ în Patriarhia Română.

În același timp, pentru a sublinia caracterul național (și chiar internațional) al revistei, nu doar prin distribuția abonamentelor către majoritatea parohiilor din Patriarhia Română, ci și prin componența colegiului editorial și ponderea crescută a autorilor din afara localității unde este editată, a fost facilitată, în paginile ei, o cât mai mare vizibilitate a evenimentelor importante din întreaga Patriarhie Română, dorindu-se, în felul acesta, și o mult mai bună receptivitate a acesteia la nivelul parohiilor din toate eparhiile Ortodoxe Române.

Totodată, în privința indexării și creșterii indicelui de impact al revistei, redacția a reușit să obțină, începând cu luna decembrie a anului 2021, includerea acesteia în baza de date internațională Central and Eastern European Online Library. De asemenea, revista se bucură şi de o variantă electronică pe internet mult îmbunătățită, răspunzând astfel, într-un mod mai rapid și accesibil, nevoilor de informare ale parohiilor ortodoxe româneşti din țară și străinătate, contribuind inclusiv la cunoaşterea şi dialogul cu Bisericile Ortodoxe surori. Prin traduceri parţiale sau rezumate ale articolelor, într-o limbă de circulaţie internaţională, revista are o deschidere mai amplă, venind în acest fel şi în întâmpinarea cititorilor ortodocşi din alte spaţii lingvistice.

Acum, la împlinirea celor 150 de ani de la înființarea revistei „Biserica Ortodoxă Română”, exprimându-Ne nădejdea că, și de aici înainte, aceasta va reuși să transmită mai departe valorile credinţei ortodoxe strămoşeşti, într-un limbaj viu și adecvat timpurilor, Ne rugăm Bunului Dumnezeu să reverse darurile Sale cele bogate asupra ostenitorilor, colaboratorilor și cititorilor ei, sporindu-le tuturor respectul, dragostea și râvna pentru Biserică și neam, spre a fi vestitori și dedicați mărturisitori ai credinţei apostolice, primite de la Sfântul Apostol Andrei – Ocrotitorul României.