BOR CXXVI (2008), nr. 3-6

CUPRINS

EDITORIAL

Unirea Principatelor Române, binecuvântată şi cultivată de Biserică (†DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române)

PASTORALE

Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei (16 martie 2008)

“Hristos Cel înviat, pururea prezent în Biserica Sa”. Pastorala Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la Sărbătoarea Învierii Domnului – 2008

VIATA BISERICEASCĂ

A. Sumarele Şedinţelor de lucru ale organismelor centrale bisericeşti pe anul 2008

Lucrările Consiliului Naţional Bisericesc pe anul 2008. Sumarul Şedinţei de lucru din 3 martie 2008

Lucrările Sesiunii Adunării Naţionale Bisericeşti pe anul 2008. Sumarul Şedinţei de lucru din 4 martie 2008

Lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pe anul 2008. Sumarele Şedinţelor de lucru din zilele 5, 6 şi 7 martie 2008

B. Evenimente bisericeşti

Săptămâna de rugăciune pentru Unitatea creştinilor (18-25 ianuarie 2008) (Prof. Gheorghe Vasilescu)

Proclamarea canonizării Sfinţilor Martiri Năsăudeni (10-11 mai 2008) (Prof. Gheorghe Vasilescu)

Proclamarea canonizării Sfinţilor Nemţeni (5 iunie 2008) (Prof. Gheorghe Vasilescu)

Alegerea şi întronizarea Preasfinţitului Dr. Visarion Bălţat în Scaunul de Episcop al nou-înfiinţatei Episcopii a Tulcii (Prof. Gheorghe. Vasilescu)

Alegerea şi întronizarea Înaltpreasfințitului Dr. Teofan Savu, Mitropolitul Olteniei, în Scaunul de Arhiepiscop al laşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. (Prof. Gheorghe Vasilescu)

Hirotonirea şi întronizarea Preasfinţitului Timotei Lauran în Scaunul vacant al Episcopiei Române a Spaniei şi Portugaliei (Prof. Gheorghe Vasilescu)

Întronizarea Preasfinţitului Siluan Şpan în Scaunul de Episcop al noii Episcopii Ortodoxe Române a Italiei (Prof. Gheorghe Vasilescu)

Întronizarea Preasfințitului Dr. Sebastian Paşcanul în Scaunul de Episcop al noii Episcopii a Slatinei (Prof. Gheorghe Vasilescu)

Hirotonirea şi întronizarea Preasfințitului Dr. Mihail Filimon în Scaunul vacant al nou-înfiinţatei Episcopii Ortodoxe Române a Australiei şi Noii Zeelande (Prof. Gheorghe Vasilescu)

Întronizarea Preasfințitului Petroniu Florea în Scaunul de Episcop al noii Episcopii a Sălajului (Prof. Gheorghe Vasilescu)

Sfinţirea locului şi punerea pietrei de temelie a noi biserici “Sfânta Vineri – Hereasca” din Bucureşti (Prof. Gheorghe Vasilescu)

Seara Omeniei, la Ateneul Român (Diac. Ciprian Bâra)

Cultele religioase din România s-au întâlnit la Patriarhia Română (Ştefan Mărculeţ)

Primul pelerinaj de Florii în Bucureşti, după şase decenii (Augustin Păunoiu)

“Ziarul Lumina ” – Ediţia cu numărul 1000! (Redacţia “Ziarul Lumina”)…

Mesaj de solidaritate faţă de Biserica Ortodoxă a Serbiei (Redacţia)

Eroii Neamului – icoană de iubire jertfelnică (Diac. Ciprian Bâra)

Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit la Mănăstirea Neamţ – vineri, 6 iunie 2008 (Biroul de Presă al Patriarhiei Române)

BASILICA – slujire mediática sub oblăduirea Sfintei Treimi (Diac. Ciprian Bâra şi Narcisa Balaban)

Duminica Tuturor Sfinţilor la Mănăstirea Antim (22 iunie 2008) (Redacţia)

Ziua Institutului Biblic a fost serbată la Mănăstirea Sfinţilor Români

Preafericitul Hristodoulos, Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade a trecut la cele veşnice (28 ianuarie 2008) (Arhim. Timotei Aioanei, Exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor)

Preafericitul Ieronim al II-lea a fost ales nou Arhipăstor al Bisericii Ortodoxe a Greciei (Arhim. Timotei Aioanei, Exarh cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor)

Preasfinţitul Episcop loan Mihălţan, fostul Episcop al Oradiei, Sălajului şi Bihorului a trecut la cele veşnice (f 17 martie 2008) (Redacţia)

*

A 14-a întrunire a Comisiei Mixte de dialog dintre Bisericile Ortodoxe şi Federaţia Luterană Mondială (Pafos, Cipru, 30 mai-7 iunie 2008) (Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă)

A 3-a întrunire a Comisiei Permanente pentru Credinţă şi Constituţie a Consiliului Ecumenic al Bisericilor (Cairo, Egipt, 16-22 iunie 2008) (Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă)

Agenda de lucru a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Perioada 1 ianuarie-30 iunie 2008 (Cons. Diac. Remus Marian – secretariatul Cabinetului Patriarhal)

DOCUMENTARE

2008 Anul jubiliar închinat Sfintei Scripturi şi Sfintei Liturghii

Liturghia Ortodoxă – repere istorice (Arhim. Conf. Dr. Vasile Miron)

Titluri hristologice în Sfânta Evanghelie după Ioan. Studiu exegetic la Ioan 1, 35-51 (Pr. Drd. Nicuşor Sandu)

Dreptul canonic ortodox şi romano-catolic şi impactul lor asupra societăţii (Pr. Drd. Ioan Mărăcineanu)

RECENZII

Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Foame şi sete după Dumnezeu (înţelesul şi folosul postului), Ed. Basilica, Bucureşti, 2008, 246 p. (Ierom. Dr. Veniamin Goreanu)

Arhim. Timotei Aioanei, Vieţuitori din chinovia Neamţului în veacul al XX-lea. Biografii, Ed. Trinitas, Iaşi, 2008 (Ierom. Dr. Veniamin Goreanu)

Maria Popa, Monumente istorice din Judeţul Vaslui. Biserici şi mănăstiri din Eparhia Huşilor, Ed. Kalos, Iaşi, 2008, 198 p. (Prof. Virgiliu Z. Teodorescu)

Ştefan Szemkovics – Maria Dogaru, Tezaur sfragistic românesc I. Sigiliile emise de cancelaria domnească a Ţării Româneşti (1390-1856); Tezaur sfragistic românesc II. Sigiliile emise de cancelaria domnească a Moldovei (1387-1856), Ed. “Ars Docendi”, Bucureşti, 2006, 122 p. (Prof. Virgiliu Z. Teodorescu)

   Trimite ca PDF   

Comentariile sunt inchise.