Abonamente

Pe anul 2010 preţul unui abonament este în valoare de 105 lei.

Cei interesaţi sunt rugaţi să folosească următoarele date:

PATRIARHIA ROMÂNĂ

Institutul Biblic şi de Misiune Ortodoxă

Cod Fiscal: RO 4430779

Conturi:

– RO91.RNCB.0075.0048.9503.0007 RON
– RO64.RNCB.0075.0048.9503.0008 USD
– RO85.RNCB.0075.0048.9503.0018 EURO

deschise la B.C.R. filiala sector 4

telefon : 021.4067193, interior 187-expediţie

Pentru numere individuale ale Revistei “Biserica Ortodoxă Română” vă rugăm să vă adresaţi Serviciului Desfacere al Tipografiei Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă:

magazin@editurapatriarhiei.ro; tipogr.inst.biblic@rdslink.ro

Web: www.editurapatriarhiei.ro

telefon : 021.4067193

!!! Patriarhia Româna în calitate de organizatie non profit nu are obligatia deschiderii de cont la Trezoreria Statului

   Trimite ca PDF